Menu Close

Bibliografija

„Jis rašė daug straipsnių į žurnalą „Nauka i religija“. Tuos straipsnius aptariant man tikrai sunku buvo diskutuoti. Tai buvo griežtai antireliginis žurnalas, bet viename komentare apie kunigo Česlovo straipsnį buvo parašyta, kad neįmanoma paneigti Kunigo minčių, nes visos jos pagrįstos mokslu“ (Virgilijus Rimavičius. Iš knygos „Teologas. Jo siekiai ir ieškojimai, p. 226).

Kun. Česlovo Kavaliausko straipsniai

Apie Česlovą Kavaliauską

Pokalbiai

Nekrologai

Skip to content