Menu Close

Česlovo Kavaliausko rankraščiai

„Tai kunigo palikimas mums – Geriems Dievo partneriams, tai paskaitos, parengtos su išmintimi ir įdedant daug darbo, dėstomos su didele meile žmogui ir mokslui“ (dr. Jurgita Fedorinienė).

„Tarp fizikos ir filosofijos“ (bendras pavadinimas – kun. Česlovo Kavaliausko vienas iš paskutiniųjų rankraščių, diktuotas seselei vienuolei 1995 metus, nuo 3 psl. rankraštį rašė pats):

  

  

  

 

 

 

„Kaip man atrodo fragmentas iš Tomo Akviniečio darbo „Apie būtį ir esmę“ (kun. Česlovo Kavaliausko rankraštis, diktuotas  dr. Jurgitai Fedorinienei apie 1995 m.):

 

 

  

Sensacingos Gvadalupės Marijos atvaizdas (kun. Česlovo Kavaliausko rankraštis, diktuotas dr. Jurgitai Fedorinienei apie 1995 metai. Vienas iš paskutiniųjų brangių Kunigui ieškojimų ir atradimų):

 

 

 

Kunigas susirašinėjo ne tik su garsiu fiziku Michael Funke, susirašinėjimas laiškais vyko ir su tuo metu kardinolu Jozefu Ratzingeriu, dabar popiežiumi Benediktu XVI, patvirtintais duomenimis, iš akademiko Antano Buračio, kun. Česlovo Kavaliausko sūnėno, susirašinėjimų laiškai neišlikę):

Virtualioje parodoje jums pristatomi ne visi Kunigo Česlovo Kavaliausko rankraščių originalai iš dr. Jurgitos Fedorinienės archyvų, tik mažoji jų dalis. Kunigo 100-osioms gimimo metinėms (2023-07-20)  ruošiama knyga su dr. Jurgitos Fedorinienės Kunigo teologine apybraiža, vertimais, svarbiausiais Kunigo rankraščiais.

 

 

Skip to content