Menu Close

Kaišiadorių rajono savivaldybės Jono Aisčio literatūros premijos laureatai

Aš iš margo svieto smulkmenų, detalių:
Lauko, pievų, miško, skliauto ir žvaigždžių
Susikūriau savo pasakišką šalį –
Pats nepasidžiaugęs, perdaviau žodžiu.

(Iš Jono Aisčio eilėraščio „Karunka“)

JONO AISČIO LITERATŪROS PREMIJA

Jono Aisčio literatūros premija įsteigta 2004 metais Kaišiadorių  rajono savivaldybės tarybos švenčiant poeto Jono Aisčio 100-ąsias gimimo metines.

Premija teikiama kiekvienais metais birželio mėnesį už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą, už aistiškos dvasios puoselėjimą kūryboje. Konkurse vertinamos per pastaruosius dvejus metus išleistos poezijos, eseistikos, prozos, literatūros mokslo knygos.

LAUREATAI:

2023 m. Antanas Šimkus už aistiškos lyrizmo dvasios puoselėjimą poetinėje kūryboje – eilėraščių knygą „Vakaras dega“.                           Užsakyti  knygą.

2022 m. Erika Drungytė už aistiškos lyrizmo dvasios puoselėjimą poetinėje kūryboje už eilėraščių knygą  „Kalnas ir miestas“.                     Užsakyti knygą.

2022 m. Tomas Taškauskas už eilėraščių knygą „Amžinybės mozaikos“. Užsakyti knygą.

2021 m. Jonas Laurinavičius už Jono Aisčio kūrybos sklaidą esė knygoje „Ąžuolai žalieji“. Užsakyti knygą.  Eilėraščių rinkinyje                    „Rugsėjo   gėlės“. Užsakyti knygą.

2021 m. Rimvydas Stankevičius už eilėraščių knygą „Kiaurai kūnus“. Užsakyti knygą.

2020 m. Donaldas Kajokas už aistiškos lyrizmo dvasios puoselėjimą knygoje „Juodraščiai. 1977–1985“. Užsakyti knygą.

2019 m. Stasys Lipskis už biografinę knygą apie J. Aisčio gyvenimo dramą „Ilgesio elegijos“. Užsakyti knygą.

2019 m. Dovilė Zelčiūtė už eilėraščių knygą „Prieglaudos miestai“ . Užsakyti knygą.

2018 m. Edmundas Janušaitis už poezijos knygą „Debesų sala“. Užsakyti knygą.

2017 m. Vainius Bakas už eilėraščių rinkinį „Kaštonų tonai“. Užsakyti knygą.

2016 m. Jonas Liniauskas už poezijos knygą „Sutartinė“. Užsakyti knygą.

2015 m. Vladas Vaitkevičius už poezijos knygą „Saulėlydžio ornamento spindesys“. Užsakyti knygą.

2014 m. Julius Keleras už poezijos knygą „Vėliau, gerokai vėliau“. Užsakyti knygą.

2013 m. Aidas Marčėnas už poezijos knygą „Ištrupėjusios erdvės“. Užsakyti knygą.

2012 m. Antanas A. Jonynas už poezijos knygą „Kambarys“. Užsakyti knygą.

2011 m. Stasė Lygutaitė-Bucevičienė už poezijos knygą „Seniai, bet dabar“. Užsakyti knygą.

2010 m. Justinas Marcinkevičius už poezijos knygą „Vėlyvo vėjo vėliavos“. Užsakyti knygą.

2009 m. Jonas Endrijaitis už poezijos knygą „Lietaus raitelis“. Užsakyti knygą.

2008 m. Leonardas Gutauskas už poezijos knygą „Švytintys kūnai“. Užsakyti knygą.

2008 m. Vytautas V. Landsbergis už eilėraščių knygą „Debesys panašūs į žmones“. Užsakyti knygą.

2007 m. Aldona Ruseckaitė už poezijos knygą „Bėk, kiele, bėk“ bei už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą. Užsakyti knygą.

2006 m. Robertas Keturakis už poezijos knygą „Lelijos šventam Kazimierui“. Užsakyti knygą.

             „Ir niekad vėlai“. Užsakyti knygą.

2006 m. Aldona Puišytė už eilėraščių knygą – „Įsiklausyti“ Užsakyti knygą.

             Poezijos rinktinę „Palaimink žodį ir aidą“. Užsakyti knygą.

2005 m.  Stanislovas Abromavičius už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą, už aistiškos dvasios puoselėjimą kūryboje.

2004 m. Jonas Juškaitis už eilėraščių knygą „Eglė vasaros naktį“. Užsakyti knygą.

Skip to content