Menu Close

Rumšiškių biblioteka

Bibliotekininkė Loreta Keblienė

Telefonas: (8 346) 47 624

E. paštas rumsiskes@kaisiadoriuvb.lt

Adresas Rumšos g. 37, Rumšiškės LT–56335, Kaišiadorių r.sav.

Darbo laikas:

Pirmadienis 10:00–18:30 val.

Antradienis 10:00–18:30 val.

Trečiadienis 10:00–18:30 val.

Ketvirtadienis 10:00–18:30 val.

Penktadienis 9:00–17:30 val.

Šeštadienis Nedirba

Sekmadienis Nedirba

Pietų pertrauka: 12:30–13:00 val.

Rumšiškių biblioteka įkurta 1940 m. Fondas buvo 1415 egz. spaudinių, skaitė 150 skaitytojų. 1965 m. biblioteka perkelta į Marių gatvę į naujas, erdvias patalpas, kur veikė iki 1996 m. Buvo organizuojami susitikimai su rašytojais, dailininkais. Bibliotekoje lankėsi rašytojai A. Baltrūnas, B. Mackevičius, G. Kanovičius, A. Skinkys, V. Petkevičius, V. Šulcaitė, I. Isokas, E. Mieželaitis. Biblioteka aktyviai dalyvavo įvairiose bibliotekų apžiūrose ir pelnė prizines vietas. 1976 metais, po bibliotekų centralizacijos, Rumšiškių biblioteka tapo centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Bibliotekoje sukaupta 9 tūkstančių spaudinių, prenumeruojami 16 pavadinimų periodiniai leidiniai, skaito 349 skaitytojai. Dalyvaudama projektuose, kuriuos rėmė Atviros Lietuvos fondas, biblioteka iš esmės atnaujino paslaugas vartotojams. 2000 m., vykdant ALF projektą, bibliotekoje buvo įsigytas televizorius, muzikinis centras, įsteigta žaisloteka, atnaujintas vaikų literatūros fondas: įsigyta daug informacinės literatūros vaikams ir jaunimui, literatūros mažiesiems skaitytojams. 2002 m. vykdant projektą „Paslaugų bendruomenei plėtra Kaišiadorių rajono viešosiose bei specialiųjų mokyklų bibliotekose“, bibliotekoje buvo įrengta kompiuterizuota darbo vieta, nupirktas kopijavimo aparatas. Bibliotekoje įkurtas viešas interneto prieigos taškas su 5 kompiuterizuotomis darbo vietomis. Bibliotekoje rengiamos literatūros, kraštotyros, dailės, vaikų kūrybos parodos, literatūriniai renginiai. Bibliotekoje sukaupta kraštotyros medžiaga apie žymius krašto žmones: rašytoją Eleonorą Pabiržytę, knygnešį, mokytoją, poetą Kostą Stiklių, poetą Antaną Baranauską, kalbininką, pedagogą Viktorą Kamantauską, poetą Vaidotą Daunį. Glaudžiai bendradarbiauja su Rumšiškių A. Baranausko gimnazija, sale, J. Aisčio
muziejumi, seniūnija.

Paslaugos:

  • Literatūros išdavimas į namus ir vietoje;
  • Mokymas naudotis katalogais;
  • Spaudinių užsakymas per TBA;
  • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
  • Dokumentų kopijavimas;
  • Internetas;
  • Informacijos paieška internete:
  • Renginiai;
  • Spaudinių nešimas į namus senyvo amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems (jiems pageidaujant).
Skip to content