Menu Close

Dovainonių biblioteka

Bibliotekininkė Violeta Sadauskienė

Tel. (8 346) 46 630

El. paštas dovainonys@kaisiadoriuvb.lt

Adresas Gedimino g. 2, Dovainonių k., LT–56333, Kaišiadorių r. sav.

Darbo laikas

Pirmadienis Nedirba

Antradienis 11:00-19:00 val.

Trečiadienis 11:00-19:00 val.

Ketvirtadienis 11:00-19:00 val.

Penktadienis 11:00-19:00 val.

Šeštadienis Nedirba

Sekmadienis Nedirba

Pietų pertrauka 14:30-15:00 val.

1947 metais Dovainonių kaime veikė klubas – skaitykla. Knygų buvo mažai, jas gaudavo iš Rumšiškių valsčiaus bibliotekos ir nuolat keisdavo. 1955 m. Dovainonių klubas – skaitykla buvo perorganizuotas į kaimo biblioteką. Dovainonių biblioteka 1959 metais turėjo 6986 egz. fondą, 214 skaitytojų, pradėjo kurti abėcėlinį katalogą, organizuoti literatūros vakarus, parodas. Nuo 1962 m. išsiplėtė nestacionarinis aptarnavimas, biblioteka turėjo 6 kilnojamąsias bibliotekėles. Bibliotekos patalpos nuolat keitėsi. 1974 metais, pastačius naujus kultūros namus, juose įsikūrė ir biblioteka, kur ji veikia iki šiol. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, Dovainonių biblioteka pavadinta Kaišiadorių rajono centrinės bibliotekos filialu, o nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu. Bibliotekos spaudinių fondas – 5,5 tūkst. fiz. vnt., prenumeruojama 10 pavadinimų periodinių leidinių, skaito 231 skaitytojas. Biblioteka dalyvaudama projektuose, kuriuos rėmė Atviros Lietuvos Fondas, knygų fondą atnaujino informaciniais leidiniais, kompaktinėmis plokštelėmis, vaizdajuostėmis, garsajuostėmis, įsigijo reikalingą techniką renginiams organizuoti (televizorių, vaizdajuosčių leistuvą, muzikos centrą). Bibliotekoje veikia kaimo bendruomenės diskusijų klubas. Rengiamos parodos, knygų aptarimai, susitikimai. Bibliotekoje kaupiama kraštotyros medžiaga apie Dovainonių tremtinius, kalbininką ir vertėją Simą Zarecką, kitus žymius žmones. Bibliotekoje veikia viešos interneto prieigos taškas (VIPT) su keturiomis kompiuterizuotomis darbo vietomis vartotojams.

Paslaugos:

  • Literatūros išdavimas į namus;
  • Spaudinių pristatymas į namus neįgaliems  ir senyvo amžiaus žmonėms;
  • Literatūriniai renginiai, parodos;
  • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
  • Literatūros užsakymas per TBA.
Skip to content