Menu Close

Česlovo Kavaliausko moksliniai ieškojimai

 

 

 

Turino drobulėtai vienas iš svarbiausių Kunigo mokslinių ieškojimų. Kunigas gilinosi į Turino drobulės autentišumą, mokslinį pagrindimą (autentiška nuotr. iš dr. Jurgita Fedorinienės archyvo).

 

 

 

 

 

Turino drobulės paslaptis / kun. Česlovas Kavaliauskas:

     

    

    

  

  

Dvylikos apaštalų mokslas. Iš graikų kalbos vertė kun. Česlovas Kavaliauskas:

 

  

  

  

  

  

Kun. Č. Kavaliausko vienas iš svarbiausių straipsnių „Ar Jėzaus prisikėlimas – istorinis įvykis?“:

  

 

 

Kun. Č. Kavaliausko ranka rašytos mokslinės pastabos, vertimai, ištraukos:

 

  

 

 

 

Kun. Č. Kavaliauskas skaitė ne tik lietuvišką, bet ir pasaulinę spaudą (kunigo dovanoti žurnalai dr. Jurgitai Fedorinienei):

   

     

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content