Menu Close

Knygose apie Kunigo gyvenimą, kūrybą ir jo tyrinėjimus

„Šviesų šio didžio Mokytojo, Mąstytojo ir Kunigo atminimą, jo svarbiausias etikos bei pasaulėžiūros gaires išsaugos ateities kartoms ir taurūs bendražygių prisiminimai, ir jo mokinių darbai. Mokytojo, kuris gyvu spinduliuojančiu dvasingumu išmokė suprasti, kam gyvena žmogus ir kas šioje žemėje visų svarbiausia“ (akademikas Antanas Buračas. Iš knygos „Lietuvių dvasininkai kūrėjai“).

Knygose apie Česlovą Kavaliauską:

 • Teologas. Jo siekiai ir ieškojimai : apie Česlovą Kavaliauską / [sudarytojas Antanas Buračas]. 2008
 • Žmogus gyvas ne vien duona : Č. Kavaliausko ir A. Rubšio atminimui / sudarytojai Danielius Dikevičius, Ingrida Gudauskienė, Robertas Šalaševičius. 2008
 • Priespaudos metais skleidęs tiesą : [apie kun. Česlovą Kavaliauską / sudarė Antanas Mozeris]. 2002
 • Kunigo Česlovo Kavaliausko kristologinių įžvalgų svarba klinikinei sielovadai Lietuvoje : mokslo daktaro disertacija; humanitariniai mokslai, teologija (H 002) / Jurgita Fedorinienė; Vytauto Didžiojo universitetas. 2019
 • Lietuvių dvasininkai kūrėjai : kūriniai, gyvenimai / [sudarytojas Ričardas Jakutis]. 2000, P. 493–546
 • Vieno žąsiaganio istorija : pasakojimai ir pamąstymai / Vaclovas Aliulis. 2007, P. 76–84
 • Kaišiadorių krašto žmonės : 100 biografijų / Jonas Laurinavičius. 2002, P. 113–115
 • Norilsko vyčiai : [atsiminimai] / sudarė Bronius Zlatkus. 1992 , P. 5–12
 • Atmintis : tremtinių atsiminimų rinkinys / [sudarė Marija Marcevičienė]. 2003, P. 86–87
 • Dvasios granitas / [sudarytojas Antanas Mozeris]. 1997 , p. P. 73-77, 84, 86, 94 ir kt.
 • Dulkėto erškėčio ugny : knyga apie poetą Antaną Kalanavičių / Perpetua Dumšienė. 2012, . 164–165

   

    

     

   

 

Skip to content