Menu Close

Kun. Česlovas Kavaliauskas knygų autorius ir vertėjas

„Šventąjį Raštą Kun. Česlovas Kavaliauskas ėmėsi versti būdamas Lietuvos kaimo glūdumoje [Kazokiškėse], turėdamas tik keletą senų žodynų ir išklerusią spausdinimo mašinėlę. Nors ilgainiui kolegos parūpino jam reikiamus naujausius klasikinius leidimus, žodynus bei vertimus kitomis kalbomis, geros mašinėlės Kunigas neįsigijo iki paskutiniųjų gyvenimo dienų“ (akademikas Antanas Buračas).

 

 

 

Kun. Česlovo Kavaliausko verstos ir redaguotos knygos:

  • Naujasis Testamentas. Iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas. 1972
  • Bažnyčios istorija / Eusebijas Cezarietis ; [I–VII sk.] vertė Česlovas Kavaliauskas. 1993
  • II Vatikano Susirinkimo nutarimai : Konstitucijos. Dekretai. Deklaracijos / red. kun. M. Petkevičius, kun. Č. Kavaliauskas. 1994

   

„Sunku aprėpti jo gausią ir įvairialypę kūrybą. Viską  vainikavo Naujojo Testamento vertimas iš senosios graikų kalbos. Tam darbui jis skyrė savo gražiausius metus. Jo dėka pats Kristus prabilo į mus gražia lietuviška kalba…“ (Kazys Gurauskas).

Kun. Česlovo Kavaliausko knygos:

  • Eschatologija žmogui ir pasauliui : [straipsnių rinkinys] / Česlovas Kavaliauskas. 2011
  • Tarp fizikos ir teologijos : rinktiniai straipsniai ir pokalbiai / Česlovas Kavaliauskas ; [sudarytojai Vytautas Ališauskas, Antanas Buračas, Nerijus Šepetys]. 1998
  • kun. Česlovo Kavaliausko rankraščių / [sudarytoja Jurgita Fedorinienė]. 2011
  • Pažadėtoji žemė : poezija / Česlovas Kavaliauskas ; [sudarė Antanas Buračas]. 2000
  • Trumpas teologijos žodynas / Česlovas Kavaliauskas. 1992
  • Teologija šiandien / Česlovas Kavaliauskas. 1995

   

   

 

 

 

 

 

 

Skip to content