Menu Close

Kun. Česlovo Kavaliausko straipsniai

„Didelį poveikį padarė jo straipsnis „Ką reiškia išgelbėjimas“, kurį skaitėme ir analizavome abu kartu. Oskaro Waildo patirtis parodė, kad Dievo meilė ir atlaidumas skirtas kiekvienam žmogui, o ypač klydusiam ir atgailaujančiam (žodį „kiekvienas“ kun. Česlovas kartodavo keliskart)“ (Danutė Gančiarienė. Iš knygos „Teologas. Jo siekiai ir ieškojimai“, p. 234).

Česlovo Kavalaiusko straipsniai periodinėje spaudoje:

Adagio sensibile / Česlovas Kavaliauskas. Opozicija. 2002, Nr. 9, p. 4

Amžinybė, nukelianti laiką : [apie eschatologiją] – B. d. Šaltinis. 1994, Nr.  1995 – Nr. 1, p. 30–31

Apie mirtį, prisikėlimą ir maldą : iš pokalbių katalikų radijo „Mažojoje studijoje“ / Česlovas Kavaliauskas. Naujasis židinys. 1997, Nr. 3/4, p. 97–98

Gražiausiajai : [skiriu kun. Krizanto 30 metų sukaktuvėms] / Česlovas Kavaliauskas. XXI amžius. 1997, bal. 2, p. 7

Gvadelupės Marija Meksikos globėja /Kavaliauskas, Česlovas. Elektrėnų žinios. 1995, birž. (Nr. 6), p. 3

Ką kalba mokslas apie antgamtinio pasaulio egzistavimą / Česlovas Kavaliauskas. Sandora. 2001, Nr. 5, p. 25–26

Kodėl aš tikiu Kristaus prisikėlimą / Česlovas Kavaliauskas. Bažnyčios žinios. 1997, Nr. 6 (30), p. 15-19

Krikščioniškasis atgailos suvokimas / kun. Česlovas Kavaliauskas. Katalikų pasaulis 1996, Nr. 4, p. 12

„Šiaurės vėtroje vyrai pakirdo…” / Česlovas Kavaliausukas. Šiaurės Atėnai. 1997, kovo 15, p. 2

Tarp fizikos ir filosofijos : [apie filos. A.Maceiną] – B. d.  Tremtinys. – 1995, rugs. Nr. 36, p. 4

Tarp fizikos ir filosofijos : [apie filos. A.Maceiną] – Tęs. Pradžia: Nr. 36. Tremtinys. 1995, spal. Nr. 37, p. 4

Naujoji Romuva. 1997, Nr. 3/4, p. 16–17

Varnas : [poema] / Edgar Allan Poe; iš anglų k. vertė Česlovas Kavaliauskas. Naujoji Romuva. 1996, Nr. 1/2, p. 14–15

Skip to content