Menu Close

Pokalbiai

Pokalbiai su Kun. Česlovu Kavaliausku:

Apie sugrįžtančią praeitį : [pokalbis] // Naujoji Romuva. 1995, Nr. 5, p. 5–7

Duetas : [pokalbis su teologu Č.Kavaliausku ir T.Sakalausku]. Švyturys. 1996, Nr. 7, p. 28–30

Inteligentai nesulaukia įtikinamų atsakymų iš Katalikų bažnyčios Lietuvoje: [pokalbis su kun. Česlovu Kavaliausku] / kalbėjosi Juozas Dapšauskas. Lietuvos aidas. 1995, rugpj. 31, p. 17

Inteligentai nesulaukia įtikinamų atsakymų iš Katalikų Bažnyčios Lietuvoje : [pokalbis su „Naujojo Testamento” vert., kun. Č.Kavaliausku] / kalbėjosi Juozas Dapšauskas. Lietuvos aidas. 1995, rugpj. 31, p. 17

„Jėzus turi būti suprantamas ir latrui…“ : svečiuose pas Šv. Rašto vert. kun. Č.Kavaliauską : [pokalbis / užrašė] Rimantas Vanagas. Anykšta. 1994, lapkr. 26, p. 3

Klausimas iš šiapus ir anapus : [pokalbis su kunigu Č. Kavaliausku / užrašė] Mindaugas Stašinskas. Sandora. 1998, Nr. 3

Laukiame Šventojo Rašto vertimo : [pokalbis su kun. Č.Kavaliausku ir kun. A.Rubšiu] / kalbėjosi Jūratė Kuodytė. Katalikų pasaulis. 1995, Nr. 6, p. 12–13

Laukiame Šventojo Rašto vertimo: [pokalbis su kun. Česlovu Kavaliausku] / kalbėjosi Jūratė Kuodytė. Katalikų pasaulis. 1995, Nr. 6, p. 12–13

„Mano troškimas – kad lyderis būtų įsitikinęs Jėzaus Kristaus prisikėlimu“ : su kun. Č. Kavaliausku kalbasi Aurimas Šukys. Ateities pėdsakai. 1996, Nr. 2, p. 3–5, 22

Teliūskavo ežeras, žydėjo jazminai : [poeto S. Gedos pokalbis su kunigu, politiniu kaliniu, Šventojo Rašto vertėju Česlovu Kavaliausku]. Lietuvos aidas. 2002, vas. 1, p. 11

„Tik šlovindami moterį, galime ją padaryti karaliene“ : [pokalbis su kun. Č. Kavaliausku] / užrašė Virginija Vanagienė.  Tiesa. 1994, bal. 2, p. 8

 

Skip to content