Menu Close

Nekrologai

„Atsisveikinant, kaip gaili paguoda nuskambėjo giesmės žodžiai: „Palaimins Dievas nuolankiausią sielą…“. Su išskirtiniais talentais ir drąsiais darbais kunigo Česlovo sąmonėje glaudžiai siejosi kuklių kukliausias manymas apie save, apie visa, ką yra sukūręs ir nuveikęs. Tuo jis mums dar didesnis ir mielesnis, tas mūsų laisvasis, tiesusis netiesinis – nestandartinis Česlovas“ (kun. Vaclovas Aliulis).

  • Kun. Česlovo Kavaliausko laidotuvės, prie kapo kunigo bičiuliai

 Nekrologai periodinėje spaudoje:

In MEMORIAM Česlovui Kavaliauskui: [nekrologas] / Vytautas Ališauskas. Naujasis židinys. 1997, Nr. 1/2, p. 4–5

Kun. Česlovas Kavaliauskas: [nekrologas] / kun. Vaclovas Aliulis. Dienovidis. 1997, vas. 28, p.

Kunigas norėjo būti išgirstas po mirties: [nekrologas]. Lietuvos rytas. 1997, kovo1, p. 1

Mirė kun. Česlovas Kavaliauskas (1923–1997) / Bažnyčios žinios. 1997, Nr. 4, p. 18

Mirė Šventojo Rašto vertėjas kun jubil. Česlovas Kavaliauskas (1923-1946-1997) / kan. Jonas Mintaučkis. XXI amžius. 1997, kovo 3, p. 8

Žavi nerami siela: [nekrologas] / kun Vaclovas Aliulis. Katalikų pasaulis. 1997, Nr. 4, p. 22

 

Skip to content