Menu Close

Stiklius Kostas

CITATA.

Dainius

Tai šičia vietelė man likus lyg tyčia,
Kad būtų kalnelis aplinkui matyčia;
Kas matos, kas girdis, kas dedas
po šalį?
Aš silpnas, pagelbos nieks duoti negali,–
O norins galėtų, bet noro neturi –
Tik gailis, nuskundžia, gailia akia žiūri;
O aš tik džiaugiuosi kvietkeliais
laukiniais,
Nes nėr man nė progos gėrėtis
naminiais.
Čion pievos, čion lankos, upeliai
sruvena,
Daugybė paukštelių–giedorių gyvena.
Žiedelių gražybė: jų kvapas kaip saulė
Gaivingas, malonus, mieliasnis
kaip meilė
Nežinomo svieto gražybių dievaitės,
Ar Panemunynų lietuvės mergaitės…
Gėriuosi pasaule kol jaunas gyvuoju,
O gamtą kaip moku teip
ir apdainuoju.

 

BIOGRAFIJA. Stiklius Kostas (1880 m. gruodžio 25 d. Liepalotų kaime, Šakių r. – 1962 m. vasario 24 d. Krekenavoje, Panevėžio r.) – spaudos darbuotojas, knygnešys, Rumšiškių mokytojas. Skaityti ir rašyti išmokė tėvas, toliau mokėsi savarankiškai, daraktoriavo, dirbo spaustuvėse ir redakcijose. Susipažinęs su knygnešiais (Motiejumi Baltūsiu ir kt.) ir iš jų gavęs tuo laiku draudžiamos lietuviškos spaudos, vakarais skaitydavo suaugusiems. Pradėjo pats siųsti korespondencijas ir eilėraščius į Prūsijoje spausdinamus laikraščius. Vėliau pats pradėjo iš Prūsijos parsigabenti ir platinti draudžiamą spaudą ir atsišaukimus. Stiklelio, Liepuko ir kt. slapyvardžiais rašė į „Ūkininką“, „Naujienas“ (kartais po visą numerį), leido populiarias knygeles, rinko tautosaką ir siųsdavo J. Basanavičiui. Buvo vienas aktyviausių Vilkaviškio „Artojo“ draugijos narių. 1902 m. sausio 30 d. Naumiesčio užkardoje sulaikytas su lietuviškų laikraščių kroviniu. Keletą kartų ir vėliau sulaikytas, kalintas. Trumpai gyveno Vilniuje, Petrograde, 1903 m. lapkričio 12 d. atiduotas viešai policijos priežiūrai gimtinėje. Dalyvavo 1905 m. įvykiuose, tapo Lietuvos socialdemokratų partijos nariu, platino socialdemokratų spaudą. Vėliau dirbo spaustuvėse ir redakcijose, Marijampolėje leido laikraštį „Šešupės bangos“. 1917 m. pabaigoje atvyko mokytojauti į Rumšiškes. Tai buvo vienas pirmųjų Rumšiškių mokytojų, vaikus mokęs gimtąja kalba. Miestelyje buvo suorganizavęs suaugusiųjų mokymo kursus, skatino blaivybę.

KŪRYBA. Išleido humanistinių eilėraščių, eiliuotų feljetonų rinkinių “Davatkų gadzinkos” (1903), “Šešupė” (1906), “Gyvenimo gabalėliai” (1908) ir kt., paskelbė publicistikos, apsakymų.

LITERATŪRA.

  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. – Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. – P. 122.

ŠALTINIAI.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kostas_Stiklius

http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Stiklius_Kostas

Skip to content