Menu Close

Staliulionis Jonas

CITATA. Parvažiavęs į tėvų sodybą, vaikštau po kadaise basomis kojomis išbraidytas pievas ir raistelius, dairausi ir nematau akmens, ant kurio sėdėjau ganydamas gyvulius ir, švilpaudamas alksnine piemens dūdele, žiūrėjau į gražų upelio vingį… Mielo vaikystės kraštovaizdžio jau neparodysiu nei savo vaikams, nei vaikaičiams, nei… Tik Švenčiaus ežeras su nuskandintu senųjų dievų aukuru, tik vandenin subridę meldai ir ajerai tebeošia senąsias protėvių legendas.

J.Staliulionis. Užmarštin grimztantys vietovardžiai (7)

NEMAITONYS

O štai ir vėl kalnelis, klonis
ir šaltinėlis po medžiu –
tai mano kaimas Nemaitonys,
tai mūsų ežeras Švenčius.
Ak tie mieli kalneliai, kloniai,
ir pakelėj berželiai du –
tai mano kaimas Nemaitonys
skambiu pagonišku vardu.

BIOGRAFIJA.  Staliulionis Jonas gimė 1943 m. Nemaitonių kaime, Kaišiadorių rajone. Lankė Vaitkūnų pradinę, vėliau Užuguosčio septynmetę mokyklą. Į Stakliškių vidurinės mokyklos aštuntą klasę atėjo 1959 m. Tais metais parašė savo pirmąjį eilėraštį „Padūkus vėtra šiaušia stogą“.
Gavęs brandos atestatą, 1963 m. pradėjo studijuoti Vilniaus universitete lituanistiką. Tais pačiais metais buvo paimtas į tarnybą sovietinėje armijoje.
1966 metais vėl tapo studentu. 1969 metais perėjo mokytis į neakivaizdinį skyrių ir įsidarbino Karapolio aštuonmetėje mokykloje (Trakų r.) lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju.
1975 metais persikėlė į Varėnos rajoną. Panočių vidurinėje mokykloje dirbo karinio parengimo vadovu ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju. Po metų atvažiavo į Varėną, profesinėje technikos mokykloje dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą.
1979 metais birželio mėnesį įsidarbino „Raudonojoje vėliavoje“ atsakingu sekretoriumi, vėliau – laiškų ir masinio darbo skyriaus vedėju. Atgimimo laikais, keičiantis laikraščio profiliui, liko „Merkio krašto“ korespondentu. 1995 metų rudenį pradėjo dirbti Varėnos sporto mokyklos stalo teniso treneriu. 2005 metais išėjo į pensiją.
KŪRYBA. Eilėraščius su pertraukomis rašė visą gyvenimą. Savo kūrybą skelbė Varėnos ir Kaišiadorių, Alytaus apskrities laikraščiuose, „Lietuvos aide“, almanachuose „Merkio lieptai“, „Tėkmė“, „Gija“. Pastaruoju metu suviliojo eseistika, kurią spausdina „Lietuvos aidas“, „Gimtinė“, „Giružis“, „Merkio kraštas“. 2005 metais išleido savo pirmąją eilėraščių knygą „Tai mano kaimas – Nemaitonys“.
2008 m. išleisti J.Staliulionio eseistiniai pasakojimai „Žibalinės lempos vaikai”.

Skip to content