Menu Close

Račkauskas Kazys

Kazys Račkauskas (g. 1935 m. spalio 21 d. Bekštonyse, Trakų apskritis – m. 2021 birželio 15 d.) – kultūros istorikas, žurnalistas, leidėjas, visuomenės veikėjas.

Biografija

1953–1954 m. Paparčių (Vievio r.) bibliotekos vedėjas. 1954–1955 m. tarnavo sovietų armijoje. 1956 m. Čižiūnų (Vievio r.) bibliotekos vedėjas. 1956–1960 m. Aukštadvario vidurinės mokyklos mokytojas. 1959 m. baigė Klaipėdos pedagoginę mokyklą. 1961–1965 m. Kauno istorijos muziejaus vyr. mokslinis bendradarbis. 1966–1971 m. Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Kauno skyriaus pirmininkas. 1966 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą. [1]

1971–1990 m. Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos centro tarybos pirmininko pavaduotojas, pirmininkas. 1973–1976 m. LSSR MA Istorijos instituto aspirantas; apgynė disertaciją „Kraštotyros sąjūdis Tarybų Lietuvoje (1961–1980)“, 1987 m. humanitarinių mokslų daktaras. [2] 1989–2009 m. laikraščio „Gimtinė“ vyr. redaktorius. 1989–2003 m. Tėvynės pažinimo draugijos koordinatorius, projektų vadovas, 2004–2012 m. Valdybos pirmininkas, nuo 2013 m. – šios draugijos garbės pirmininkas. 1990 m. įsteigė neperiodinių leidinių leidyklą „Gimtinė” ir jai vadovauja. Nuo 1993 m. – Tėviškės pažinimo paramos fondo direktorius. Nuo 1963 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, 2007 m. suteiktas meno kūrėjo statusas. 2015 m. suteiktas Lietuvos žurnalistų draugijos garbės nario vardas.

KŪRYBA. Rašė tautotyros, rezistencijos, švietimo ir kultūros raidos, jaunimo ugdymo, paminklosaugos, visuomeninės muziejininkystės temomis. [3] Paskelbė daugiau kaip 2000 straipsnių, apsakymų, eilėraščių. Išleido 40 autorinių knygų ir brošiūrų, sudarė, redagavo savo ir kitų tautotyros savanorių 100 knygų ir brošiūrų.

Šaltiniai

Kazimieras Račkauskas. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 3 (Masaitis-Simno). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1987. 480 psl.

http://www.mokslas.mii.lt/mokslas/SRITYS/duom00.php?pav=R&sritis=H

Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 409 psl

Skip to content