Menu Close

Janonytė – Buitkuvienė Ineza Juzefa

CITATA.

atsinaujinsiu iš srovenimo
vandenų
blyškaus smėlio lytėjimuos
drėgmėje  augalų
Tavo pėdas surinkusi
ir palaužtais sparnais
vėl į orą pakilsiu.

žodžiai supančioti
lyg pavergti
kas juos išlaisvins ?
tik aš pati

nors jie ir dūlūs
vis tiek nuostabūs
kai laisvėj ganos

tuomet suvokia savo didybę

jie individai
net pasiklydę

 

BIOGRAFIJA. Ineza Juzefa Janonė (tikras vardas – Ineza Janonytė-Buitkuvienė) – poetė, prozininkė.

Gimė 1940 10 24 Panevėžyje. Baigė Panevėžio 4-ąją vidurinę mokyklą (dabar „Aušros“ pagrindinė mokykla), mokėsi Juozo Miltinio dramos teatro studijoje. Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas) studijavo lituanistiką. Dirbo mokytoja Žaslių, Panevėžio J. Balčikonio, Kauno ir kitose vidurinėse mokyklose. Taip pat dirbo Kauno menininkų namuose renginių organizatore, Petro Cvirkos memorialiniame muziejuje, žurnaliste Panevėžio, Kauno, Vilniaus laikraščių redakcijose, Kauno medicinos universiteto (dabar Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) laikraščio redaktore. 1990–1997 m. kartu su vyru buvo įsteigusi individualią leidybos įmonę „Akcentai“, kuri leido savaitraščius „Akcentai“, „Atšvaitai“, įvairius mėnesinius priedus, pažintinio šviečiamojo pobūdžio knygas. Rašyti pradėjo vidurinėje mokykloje. Spaudoje publikavusi eilėraščių, apsakymų, recenzijų, kritikos straipsnių, eseistinių, publicistinių rašinių apie iškiliausius kultūros, mokslo žmones. Jurgio Buitkaus literatūrinės premijos steigėja.

Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2002 m.

KŪRYBA.

B i b l i o g r a f i j a :
Veidas: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1978.
Kodėl išėjo šuo: apsakymai ir eilėraščiai. – Kaunas: Akcentai, 1992.
Visada su manimi: autobiografinė apysaka. – Kaunas: Akcentai, 1994.
Ratu apie save: eilėraščiai. – Kaunas: Žurnalo „Nemunas“ leidybos grupė, 2002.
Vandens dėlionė: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2003.
Atitrūkęs šešėlis: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 2005.
Korta žaidėjo rankose: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Sau pradingstu iš akių: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
Su Tavimi be Tavęs: poezija. – Vilnius: „Naujosios Romuvos“ fondas, 2010.
Galudaržės krunė: impresijos. – Vilnius: Versus aureus, 2010.
Tandemas: bendraukim sielom, mylimasai. – Vilnius: Versus aureus, 2012.
Esame, kad nebūtume: eilėraščiai. – Vilnius: Naujoji Romuva, 2013.
Kalavijai lemties: eilėraščiai. ‒ Kaunas: Kopa, 2016.
Tarp Scilės ir Charibdės: eilėraščiai (lietuvių ir rusų k.). ‒ Kaunas: Kopa, 2016.

B e n d r a a u t o r ė :
Buvo nebūtinai: menas kaip gyvenimas, gyvenimas kaip menas: esė, pašnekesiai, recenzijos (kartu su J. Buitkumi). – Vilnius: Versus aureus, 2009.

ŠALTINIAI.

http://www.rasytojai.lt/lt/kontaktai/58-rasytojai/esami-nariai/j/172-janone-buitkuviene-ineza-juzefa

Skip to content