Menu Close

Išsaugoti asmeniniai daiktai ir knygos

„Kun. Česlovas buvo tikras Kristaus vietininko pavyzdys, neįtikėtinai kuklus savo buities reikmėms, galintis nusivilkti nuo savęs net ir paskutinę sutaną bei padovanoti ją pirmam sutiktam vergetai. Kai nustebęs Vievio klebonas, Jam atvykus eiti savo ganytojiškų pareigų vos su pora portfelių knygų ir pagalve po pažastimi, paklausė – kur gi Jo užgyventas turtas, Kun. Česlovas parodęs į šalia Jo stovėjusią neaukštą senutę ir atsakęs – štai jis, tai – mano Mama“ (iš akademiko Antano Buračo straipsnio).

 

 

Kun. Česlovo Kavaliausko išlikusios knygos:

Kun. Česlovo Kavaliausko išstudijuotos knygos, svarbios teologine, Šventojo Rašto, Bažnyčios istorijos esmėje:

  

  

 

 

 

 

 

 

Kun. Česlovo Kavaliausko laiškas, rašytas dr. Jurgitai Fedorinienei, 1993 m.:

 

Kun. Česlovo Kavaliauko eilės perduotos dr. Jurgitai Fedorinienei (autorius nežinomas):

 

„Aš niekad nežinojau, kad jis moka groti pianinu,… ir štai vasaros metu Pumpėnuose neatėjo vargonininkas, jis už jį visas Mišias atgrojo, aš buvau priblokšta. Ką jis pats turėjo gero, niekad stengėsi neparodyti, gal nebent kitiems, bet namiškiai to nežinodavo. Lygiai kaip ir iki Testameno vertimo nežinojau, kad jis žino tiek nepaprastai daug kalbų“ (kun. sesuo Kotryna Valentienė“ (iš knygos „Teologas. Jo siekiai ir ieškojimai“, p. 199).

Kun. Česlovas Kavaliauskas savarankiškai išmoko groti vargonais, mėgstamiausias kūrinys –  Liudviko van Bethoveno 9-oji simfonija „Odė džiaugsmui“.

Natos dovanotos dr. Jurgitai Fedorinienei:

   

Knygos ir kunigo išlikę daiktai iš dr. Jurgitos Fedorinienės archyvo.

 

 

 

Skip to content