Menu Close

Bibliografija

„Širdingasis kunigas“, – taip jį laiškuose vadino Vaidotas Daunys, ir ne tik jis. Užsidegęs mokslininkas, fizikas ir matematikos mokslų draugas. Jautrios sielos žmogus ir poetas – eilėraščių rinktinės [po mirties] „Pažadėtoji žemė“ autorius, – tai tik keli bruožai apie Česlovo Kavaliausko asmenybę. Tik išorė, tik mažas atspindys jo širdies šviesoje“ (Renata Vanagaitė, iš knygos „Teologas. Jo siekiai ir ieškojimai, p. 219).

 Straipsniai apie kun. Česlovą Kavaliauską:

Amžiams Norilsko Vytis / Ona Voverienė. Lietuvos aidas. 2006, kovo 3, p. 7

Atidengta atminimo lenta kunigui Česlovui Kavaliauskui [Širvintose]. Varpas. 2013, Nr. 9, p. 3-4

Apie Kunigą Česlovą / akademikas Antanas Buračas. Katalikų pasaulis. 1997, Nr. 4, p. 23

Dvasia, žvelgusi į žvaigždėtą dangaus skliautą / Ineza Janonytė-Buitkuvienė. Šiaurės Atėnai. 1998, vas. 28, p. 11

Dvąsios atspaudai / Ineza Janonytė-Buitkuvienė. Atspindžiai. 2001. liep. 13, p. 6

Jo gyvenimo į knygą nesudėsi / Jonas Ivaškevičius. XXI amžius. 2002, kovo 29, p.

Ko pavydėjo kunigas Česlovas Kavaliauskas? / Chaim’as Bargman’as. XXI amžius. 2012, kovo 2, p. 7

Kunigas Česlovas Kavaliauskas / Bronius Zlatkus. Tremtinys. 2003, liep. 17, p. 14

Kunigas, priespaudos metais skleidęs tiesą / Jonas Laurinavičius. Kaišiadorių aidai. 2002, kovo 5, p. 2

Kunigo Česlovo Kavaliausko asmenybės unikalumas ir tarnystės samprata / Jurgita Fedorinienė. Logos. Nr. 80, p. 175-187

Kunigo Česlovo Kavaliausko atminimui / Sigitas Geda. Lietuvos aidas. 1997, kovo  15, p. 2

Laisvės pašvaistė virš Norilsko / Aras Lukšas. Lietuvos žinios. 2012, birž. 1, p. 14

Mąstykime skaitydami Dievo Žodį / Petras Venckus. XXI amžius. 1999, saus. 6, p. 12

Neįvykęs interviu / Julius Lenčiauskas. Kauno diena. 1997, kovo 4, p. 22

„Netiesinės“ teologijos gimimas. Iš kun. Česlovo Kavaliausko rankraščių / Jurgita Fedorinienė ; [su prierašu apie autorę]. Soter. Priedas. 2016, Nr. 60 (88), p. 9-28

„Netiesinio“ Jėzaus Kristaus teologijos bruožai kunigo Česlovo Kavaliausko raštuose / Jurgita Fedorinienė. Soter. Nr. 52 (2014), p. 7-19

Nevergavęs daiktams / Ineza Janonytė-Buitkuvienė. Atspindžiai. 2002, rugs. 7, p. 6

Norilsko Vyčiai – atmintis ir kova / Lidija Veličkaitė. Lietuvos aidas. 2009, birž. 19, p. 1, 3

Nuostabi asmenybė – Česlovas Kavaliauskas / Vaidotas Žukas. Naujasis židinys-Aidai. 2004, Nr. 1/2, p. 29-31

Šviesiam atminimui / Jurgita Fedorinienė. Atspindžiai. 2006, liep. 21, p. 3

„Žmogus – Dievo partneris“ – sakė kunigas Česlovas Kavaliauskas / Ineza Janonytė-Buitkuvienė. Atspindžiai. 2001, birž. 15, p. 6

Žvaigždėtas dangus – pats gražiausias kūrėjo paveikslas? / Ineza Janonytė-Buitkuvienė. Kaišiadorių aidai. 1999, rugs. 3, p. 4

Skip to content