Menu Close

Apie parodą

Kaišiadorių viešosios bibliotekos parengta virtuali paroda „Švento Rašto vertėjas Kunigas Česlovas Kavaliauskas“ skirta kunigo, teologo, poeto 25-osioms mirties metinėms  (1923-07-20 – 1997-02-20) ir Česlovo Kavaliausko išversto Naujojo Testamento (išleistas 1972 m.) 50-osioms metinėms paminėti.

„Pažinojau ir pažįstu Lietuvoje daug gabių kunigų. Tarp jų yra ir talentingų, bet tik vieną laikau genialiu: Česlovą Kavaliauską. Tai jis mokėjo sparčiai, giliai ir originaliai įsismelkti savo žvilgsniu į daugybę mokslo, tikėjimo ir gyvenimo sričių, užsidegti ir įtaigiai išreikšti, o kartu likti atviras ir kitokiems požiūriams“ (kun. Vaclovas Aliulis MIC).

Naujasis Testamentas buvo išleistas kaip Lietuvos TSR Vyskupijų Ordinarų kolegijos leidinys. Kun. Česlovo Kavaliausko iš senosios graikų kalbos išverstas Naujasis Testamentas yra svariausias jo gyvenimo darbas. Kunigas bendradarbiavo spaudoje, radijo laidose, paliko teologinių, biblinių, filosofinių, mokslinių straipsnių, eilėraščių rankraščių, parašė keletą knygų. Parodoje atspindėti svarbiausi asmeninio gyvenimo faktai, supažindinama su jo parašytomis knygomis, vertimais, eilėraščiais, straipsniais, pateikta nuotraukos, rankraštinė medžiaga, kuria mielai sutiko pasidalinti kunigo mokinė dr. Jurgita Fedorinienė.

„Tai didelė dovana mums, jog turime taip nuoširdžiai ir taip kompetentingai išverstą Naująjį Testamentą, kurį vertė kun. Česlovas Kavaliauskas,  redagavo kun. Vaclovas Aliulis“ (dr. Jurgita Fedorinienė).

Nuoširdžiai dėkojame dr. Jurgitai Fedorinienei už pagalbą rengiant šią parodą.

Parodą parengė Kaišiadorių viešosios bibliotekos vyr. bibliografė Zina Motiekaitienė ir teologijos mokslų daktarė, psichoterapijos konsultantė Jurgita Fedorinienė.

 

Skip to content