Menu Close

Nuotraukos

Nuotraukos iš asmeninio Česlovo Kavaliausko albumo:

 

 • Kun. Česlovo Kavaliausko mama Ona ir tėtis Mikalojus Kavaliauskai
 • Kun. Česlovas Kavaliauskas. Vaikystė

 

 • Pirmoji Komunija
 • Kun. Česlovas Kavaliauskas su draugu

 

 • Kun. Česlovas Kavaliauskas

  

 • Kun. Česlovas Kavaliauskas su seserimi ir giminaite (apie 1995–1996 m.)
 • Kun. Česlovas Kavaliauskas laimina aplankiusią viešnią

Česlovo Kavaliausko fotografuotos nuotraukos:

   

 

 

   

   

       

      

Laidotuvių nuotraukos (Vievis):

  

 • Kun. Česlovo Kavaliausko laidotuvės, vysk. Juozas Matulaitis, vysk. J. Preikšas, kun. Romualdas Šalčūnas (kun. Č. Kavaliausko draugas, kuriam atliko paskutinę išpažintį)
 • Kun. Česlovo Kavaliausko laidotuvės, malda po Šventųjų Mišių, (meldžiasi: klierikas, kun. Vidas Bernardas Sajeta,  vysk. Juozas Matulaitis, kun. Gediminas Tamošiūnas, kun. Jonas Jonys)

 

 

 

Vievio bažnyčios šventoriuje pastatytas draugo kun. Juozo Dabravolskio paminklas 1998.07.31.

  

 • Kun. Česlovo Kavaliausko kapas Vievio Šv. Onos bažnyčios šventoriuje, sūnėnas akademikas Antanas Buračas ir kunigo sesuo Kotryna
 • Kun. Česlovo Kavaliausko paminklas

Nuotraukos iš dr. Jurgitos Fedorinienės archyvo.

Skip to content