Menu Close

Bukauskas Vacys

CITATA. Poezija jam buvo tas saldus jausmas, kuris nugalėdavo kasdienybės rutiną, į eilėraštį jis įsiklausydavo kaip į muzikos akordą (J. Laurinavičius).

Knygnešiai
Širdys – pilnos lietuviškų žodžių,
Nesudegusių amžių ugny.
Jie iš tolimo sodžiaus į sodžių
Ėjo žodžiais šitais nešini.
Baltose lankose – juodos avys …
Prie naktigonės laužo blausos
Kaimo bernas maldaknygę gavęs,
Dievo vardą pernakt slabizuos.
Kai raides tarsi stacijas keliais
Jis apeis, kai visas prisišauks,
Prie Valančiaus klūpos

lyg smūtkelis
Ir ilgėsis pasaulio gražaus.

BIOGRAFIJA. Bukauskas Vacys žurnalistas, vertėjas, poetas gimė 1937 m. lapkričio 27 d. Mijaugonių k., Žaslių valsč. . Mokėsi Kietaviškių septynmetėje mokykloje, Žiežmarių vidurinėje mokykloje, 1958-1960 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių k. ir literatūrą. Mokytojavo Kazokiškių aštuonmetėje mokykloje. 1963-1971 m. dirbo Kaišiadorių rajono laikraščio „Į komunizmą“ literatūriniu darbuotoju, skyriaus vedėju, vėliau kurį laiką – Prienų ir Šalčininkų rajonų laikraščių redakcijose, Kauno hidroelektrinėje. Paskutiniuosius 20 m. gyveno su šeima Kaišiadoryse. Mirė1998 m. rugsėjo 17 d. Kaišiadoryse, palaidotas Mijaugonių kapinėse.

KŪRYBA. Pirmuosius eilėraščius išspausdino 1956 m. buvusio Žiežmarių rajono laikraštyje, vėliau „Moksleivio“ žurnale, „Tarybiniame studente“. Dar studentu būdamas išvertė iš rusų k. Č. Aitmatovo apysaką „Džamilia“ (1961), mokytojaudamas Kazokiškėse – S. Antonovo apysaką „Alionka“, brazilų pasakų ir legendų knygą „Iš kur atsirado naktis“. Vertė S. Jesenino, S. Kaputikian, J. Druninos, K. Kulijevo ir kt. poetų kūrinius. Rašė epigramas, jas daugiausia publikavo “Ūkininko patarėjas”, “Šluota”, “Kaišiadorių aidai”.  Paruošė savo kūrybos epigramų rinkinį „Padėka sau pačiam“, kurį „Kaišiadorių aidų“ redakcija išleido jau po autoriaus mirties (1999). Po autoriaus mirties 2001 m. Kaišiadorių rajono literatų klubas „Gija“ išleido V. Bukausko eilėraščių rinkinį „Paukščių palydos“. V. Bukausko  kūryba išspausdinta almanachuose  “Gija” (2000m.) ir (2002m.).

ŠALTINIAI.

http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Bukauskas_Vacys

http://www.kronika.lt/senojikronika/index.php?option=com_content&view=article&id=3352:vacys-bukauskas-urnalistas-vertjas-poetas&catid=63&Itemid=81

http://kcelektrenai.lt/724-2/

Skip to content