Menu Close

Blaževičiūtė Nijolė

CITATA.

Atrodo, čia balti beržai gražiausi,
Dosniausi šypsenom
suaugę ir vaikai.
Ir kai rasa vakarę žarą prausia.
Atrodo, čia prasideda visi takai.

(Gimtoji gatvė)

BIOGRAFIJA.

Nijolė Blaževičiūtė-  poetė gimė 1947 05 16 Kaišiadoryse, mirė 2011 11 30. Slapyvardis Palaimaitė Nijolė.  Parašiusi pirmuosius eilėraščius, buvo pastebėta Kaišiadorių vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Emilijos Liegutės-Balionienės. Toji paskatino rašyti ne tik savo dienoraščiui, bet ir spausdinti. Iš pradžių rajoniniame laikraštyje, vėliau – moksleiviškoje spaudoje.

Baigusi Kaišiadorių vidurinę mokyklą įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros. Baigusi jį, dirbo universiteto mokslinių darbų redakcijoje, Mokslo ir enciklopedijų, Algarvės leidyklose, žurnalistinį darbą – „Dialoge“, „Gimtajame krašte“, „Apžvalgoje“. Rašyti eilėraščius nenustojo iki pat savo mirties, 2011 metų.

KŪRYBA. Nijolės eilėraščiai puikavosi „Švyturyje“, „Pergalėje“, „Nemune“, juos spausdino „Poezijos pavasariai“. Studijų metais jos kūryba susidėmėjo Valstybinio jaunimo teatro režisierius Leonas Ciunis ir pakvietės dalyvauti jo režisuotuose poezijos spektakliuose, pagal jos tekstus buvo kuriamos dainos, o kompozitorius Anatolijus Lapinskas sukūrė „Volungėlė“, kuri skambėjo Lietuvos ir Pasaulio lietuvių dainų šventėse, buvo apdovanota Stasio Šimkaus premija. 1979 metais išleista eilėraščių knygelė vaikams „Smilgų choras. Po Nijolės mirties, jos sesers Gražinos Pašakarnienės (ji – knygos sudarytoja ir iliustracijų autorė) bei studijų kurso draugo poeto Vlado Vaitkevičius pastangomis išleista Nijolės Blaževičiūtės poezijos knyga „Vienatvės valandą“ (2015) . 2016 m. išleista Nijolės Blaževičiūtės knyga vaikams „Mįslių karuselė“ (knygos sudarytoja Gražina Pašakarnienė).

ŠALTINIAI

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-09-30-stanislovas-abromavicius-pavelavusi-knyga/122541

http://www.kaisiadoriuaidai.lt/content/view/1053/43/

http://www.kaisiadoriuaidai.lt/content/view/1293/7/

Skip to content