Menu Close

Baranauskas Antanas

CITATA.
Atsisveikinimas su Rumšiškėmis

Pasilikite sveikos, o Rumšiškės niūrios.
Sakau jums sudie, kelyje atsidūręs.
Pavojingai slidžios neišvengsiu kelionės –
Naujos šalys vėl lauks, nauji žmonės.
Ir širdis nerami širdį smaigsto šiandieną:
Kelio gabalą teks man įveikti ne vieną,
Kol nueisiu atstumą, lemties atmatuotą,
Kol pateksiu į amžiną protėvių puotą.

BIOGRAFIJA. Baranauskas Antanas (1835 m. sausio 17 d. Anykščiuose – 1902 m.lapkričio 26 d. Seinuose) – vyskupas, poetas.

Nuo XIX a. vidurio Rumšiškėse veikė dvimetė valsčiaus raštininkų mokykla, kurioje 1851-1853 m. mokėsi būsimasis poetas ir kunigas A. Baranauskas. Besimokydamas šioje mokykloje jis pradeda eiliuoti. Rumšiškėse A. Baranauskas buvo pripažintas poetu, čia jis parašė apie 20 eilėraščių (visi lenkų k.). Rumšiškėse sukūrė pluoštą eilėraščių lenkų k., kuriuose gausu anų metų Rumšiškių realijų: “Atsisveikinimas su Rumšiškėmis”, “Nemuno potvynis Rumšiškėse” ir kt. 1967 06 17 Rumšiškėse, ant Kauno marių kranto atidengtas A.Baranauskui paminklas (skulp. A.Žuklys). Rumšiškių vidurinė mokykla pavadinta A.Baranausko vardu. Šis vardas suteiktas 1935 01 17 minint A.Baranausko 100-ąsias gimimo metines ir pastačius dviaukštę 6 skyrių pradinę mokyklą. Taip ji vadinosi iki 1940 m. Vardas grąžintas 1993 06 16 Kaišiadorių rajono tarybos sprendimu, ruošiantis vidurinės mokyklos 40-mečiui.

KŪRYBA. Dar Varniuose susidomėjo kalbotyra, tapo pirmuoju lietuvių dialektologu, lietuvių kalbos gramatikos terminų kūrėju. Eiles iš pradžių rašė lenkiškai, po to lietuviškai. Nedidelius kūrinėlius lietuviškai rašė ir gana anksti. Pasak brolio Anupro, apie 1851 m. A. Baranauskas parašė „Vainą vilko ir piemenų“ bei „Mažų dienų atsiminimus“. 1853 m. spalio 27 d. dirbdamas Vainute parašė trumpą pasakėčią „Góra i dolina“. 1853–1854 m. parašė dar kelis mūsų nepasiekusius eilėraščius lietuviškai. Iš šio laikotarpio yra jo eilėraštis „Saulatekis“. 1855 m. kovo 30-31 d. tėvams Anykščiuose surašė kelių savo 1854–1855 m. lenkiškų eilėraščių rinkinėlį. 1857 m. surašė didesnį (per 70 eilėraščių) savo 1851–1857 m. lenkiškos poezijos rinkinį. 1857 m. parašė „Dainu dainelę“, kurią 1883 m. pirmoji išspausdino „Auszra“. Reikšmingiausi A. Baranausko kūriniai yra keturiolikos dainų rinkinys „Kelionė Peterburkan“ (1858–1859 m.) ir romantinė poema „Anykščių šilelis“ (1858–1859 m.), kurioje apdainuojama gimtojo krašto gamta, idealizuojama Lietuvos senovė, kaip kontrastas to laikotarpio realijomis atskleidžiamas gamtos ir žmogaus dvasinis ryšys, protestuojama prieš tautinį lietuvių tautos engimą. Pirmą kartą išleista 1860 m. Lauryno Ivinskio kalendoriuje (pirmasis atskiras leidimas – 1905 m.), poema laikoma lietuvių literatūros klasika.

ŠALTINIAI. https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Baranauskas
http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Baranauskas_Antanas
http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=BARANAUSKAS%20ANTANAS

Skip to content