Menu Close

Tijūnaitis Stasys

CITATA. Aš paaukojau kitiems visą savo gyvenimą. Sau nieko nepasilikęs. Su gyvenimu sunku grumtis.

* * *

Meilė yra didžiausia kuriamoji jėga. Meilė yra stipri kaip mirtis, o neapykanta nuožmi kaip pragaras.

* * *

Žmogus negali nieko nenorėti.

* * *

Dviem atvejais sunku daug šnekėti, galima tik jausti: tai džiaugsmo ir skausmo valandomis.

 

Stasys Tijūnaitis

(1888 04 26 – 1966 07 22)

BIOGRAFIJA. Tijūnaitis Stasys (1888 m.gegužės 8 d. Vareikių k., Deltuvos valsč., Ukmergės apskr. – 1966 m liepos 22 d. Pravieniškėse, palaidotas Rumšiškių kapinėse) – pedagogas, žurnalistas, Steigiamojo Seimo narys.

1901-1903 m. mokėsi Taujėnų, 1903-1905 m. – Deltuvos pradžios mokyklose. 1908 m. baigė Ukmergės triklasę mokyklą. 1914-1915 m. mokėsi pedagoginiuose kursuose prie Veiverių mokytojų seminarijos. 1908 m. kurį laiką dirbo Šv. Kazimiero draugijoje Kaune, nuo tų metų rudens iki 1914 m. redagavo „Šaltinėlį“ (leistas Seinuose). 1915 m. kurį laiką dirbo dienraštyje „Viltis“ (leistas Vilniuje). Vėliau redagavo savaitraštį „Tėvynės sargas“ (1920-1923), žurnalą „Lietuvos mokykla“. 1920-1922 m. buvo Steigiamojo Seimo atstovas, 1923 m. tapo 2-ojo Seimo nariu. Nuo 1923 m. paskirtas Uogoniškių pradžios mokyklos vedėju ir padėjo suorganizuoti Pamierio pradžios mokyklą. Ten pradėjo redaguoti žurnalą „Žvaigždutė“, skirtą vaikams. Paskui dirbo Kulvos, Kėdainių pradžios mokyklų vedėju. Dirbdamas Kėdainiuose, gyveno Basanavičiaus prospekto name Nr. 1.(). Po Antrojo pasaulinio karo mokytojavo Pravieniškėse, Šalčininkuose ir Ibėnuose. Išėjęs į pensiją, iki mirties gyveno Pravieniškėse. Pravieniškių pagrindinei mokyklai 1996 m. suteiktas S. Tijūnaičio vardas.

KŪRYBA. Išleido keliolika knygų, esperanto kalbos vadovėlį, katekizmą pradžios mokykloms (S. Tautvilos slapyvardžiu septynias pasakų knygas, po karo – „Mūsų pasakas“, „Mįsles“ (abi 1958 m.). Atgimimo metais, S. Tijūnaičio surinkta tautosaka paskelbta rinkiniuose „Gražiausios lietuvių pasakos“, „Linksmiausios lietuvių pasakos“. Išleistas S. Tijūnačio sudarytas rinkinys „Mūsų pasakos“(2-as leidimas), „Kaip aš į žmones išėjau“.

Šaltiniai

http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Tij%C5%ABnaitis_Stasys

https://lt.wikipedia.org/wiki/Stasys_Tij%C5%ABnaitis

  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1728. Ap. 1. B. 71. Rinkėjų į Kėdainių miesto tarybą sąrašai. L. 22.

Literatūra

  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. – Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. – P. 126.
Skip to content