Menu Close

Prisidėk prie Tarpukario šelako plokštelių išsaugojimo!

Ar žinojote, kad Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje saugomas ypatingų šelako plokštelių rinkinys? Rinkinį sudaro 535 vnt. šelako plokštelių, kuriose – XX a. pirmosios pusės Lietuvos ir užsienio muzikos įrašai. Tai liaudies ir klasikinė, instrumentinė ir vokalinė muzika.

Kauno apskrities viešoji biblioteka (KAVB) įgyvendindama projektą „Sutelktinis finansavimas – idėjoms ir bendradarbiavimui“ jau nuo kovo mėnesio tobulino žinias, kėlė kompetencijas ir mokėsi apie apie sutelktinio finansavimo platformų naudojimą lėšoms pritraukti. Šio projekto metu kūrybinėje sesijoje kartu su Kauno ir Marijampolės regionų bibliotekomis buvo išgryninta idėja lėšas rinkti KAVB Tarpukario šelako plokštelių rinkiniui išsaugoti.

Mūsų tikslas, kurį pasieksime tik Jums padedant, – pilnai sutvarkyti šelako plokšteles, prioritetą teikiant pagamintoms tarpukariu (apie 200 vnt.).

Ypatingosios šelako plokštelės

Šelako plokštelės buvo gaminamos iki XX a. 7-ojo dešimtmečio pradžios – iki vinilinių plokštelių eros pradžios. Jos vadinamos Tolimuosiuose Rytuose paplitusio vabalo, kurio išskyros buvo naudojamos plokštelių gamyboje, vardu. Kadangi šelakas – natūrali medžiaga, plokštelės yra labai trapios, reikalauja išskirtinės priežiūros ir laikymo sąlygų. Be to, šelako plokštelės nėra ilgaamžės – kokybiškai skamba vos 50–70 grojimų, o jų skambesiui būdingas savitas traškesys.

Tarpukario plokštelių turinys įvairus: operų ir operečių arijos, valsai, fokstrotai, tango, polkos, džiazas, pačios įvairiausios dainos ir kt. Džiugu, kad tarp jų yra ir žymiausių tarpukario Lietuvos dainininkų (Kipro Petrausko, Antano Vanagaičio, Antano Dvariono, Antano Sodeikos), Kauno restorano „Metropolis“ orkestro, išeivijos muzikantų, pavyzdžiui, JAV Mahanojaus miesto lietuviško mainerių orkestro ir kt. įrašų. Bibliotekoje saugomos šelako plokštelės pagamintos Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Prancūzijoje ir kitose šalyse.

Siekiama ne tik atnaujinti, bet ir padaryti prieinamą kiekvienam

Deja, šelako plokštelių rinkinys šiuo metu neprieinamas bibliotekos lankytojams. Tik labai maža dalis suskaitmeninta (įrašai skambėjo radijo laidų cikle „Kauno plokštelių fabrikas“ 2020–2022 m.). Siekiant išsaugoti bibliotekos šelako plokštelių rinkinį, jį būtina sutvarkyti ir padaryti prieinamą besidomintiems lietuviškos ir ne tik muzikos paveldu.

Taigi, ką mes darysime ir kodėl mums reikalinga Jūsų pagalba? Pirmiausia visas ypatingąsias tarpukario šelako plokšteles būtina nuvalyti naudojant specialias priemones, perdėti į naujus popierinius ir plastikinius vokus, kadangi originalūs įdėklai per ilgus saugojimo dešimtmečius sudūlėjo, suskaitmeninti garso įrašus, skirtus klausytis, tyrinėti, pažinti.

Taip pat ketiname įrengti šelako plokštelių klausymo kampelį. Anksčiau šelakui groti buvo skirti gramofonai, o šiandien gaminami specialūs patefonai, nes skirtingai nei vinilinėms plokštelėms, šelakui reikalinga speciali adata ir tam tikras sukimosi greitis (78 aps. / min.). Plokštelių klausymo kampelį, surinkus pakankamai lėšų, papildytų ne tik naujas patefonas, tačiau ir senovinis gramofonas ir / arba tarpukario patefonas, leisiantis išgirsti autentišką šelako skambesį.

Jūsų parama bus skirta:

  • šelako plokštelių restauravimo ir skaitmeninimo priemonėms bei darbams;
  • specialiam patefonui, stiprintuvui ir kitai skaitmeninimo / klausymo įrangai įsigyti.

Mūsų tikslas – ne tik restauruoti unikalias šelako plokšteles, tačiau ir išsaugoti juose esančius muzikos įrašus!

Rėmėjus, prisidėjusius prie sėkmingos unikalių plokštelių išsaugojimo, apdovanosime karmos taškais, atsiųsime padėką el. paštu bei pakviesime į renginį bibliotekoje susipažinti iš arčiau su šelako plokštelėmis bei paklausyti jų skambesio.

Tad kviečiame prisidėti prie šelako plokštelių rinkinio išsaugojimo ir atnaujinimo. Be Jūsų paramos šelako plokštelės liks dūlėti Kauno apskrities viešosios bibliotekos lentynose!

 

PRISIDĖTI GALITE ČIA: https://susimetam.lt/visi/134/tarpukario-selako-ploksteliu-atnaujinimas

Kauno apskrities viešosios bibliotekos melomanai

Skip to content