Menu Close

Naudingos nuorodos

„Aš giliai įsitikinęs, kad Česlovas Kavaliauskas buvo tikrai neeilinė asmenybė, kad tai buvo talentingas mokslininkas, širdingas bičiulis ir labai geras žmogus. Aš dėkingas savo likimui, kad suvedė mane su tokia asmenybe ir davė teisę pavadinti jį savo draugu. Manau, kad dar praeis ne vieni meta, o gal ir ne vienas dešimtmetis, kol tikras jo vaidmuo visuomenėje ir istorijoje bus reikiamai įvertintas. Tebūna jam lengva Tėvynės žemė“ (Matas Alpernas. Iš knygos „Žmogus gyvas ne vien duona“, p. 235).

Kunigo Česlovo Kavaliausko rašytinis palikimas: [ištraukos iš dr. Jurgitos Fedorinienės disertacijos]

Kaip buvo rengiamas Naujojo Testamento ir Psalmyno vertimas / Vaclovas Aliulis

Kunigo Česlovo Kavaliausko asmenybės unikalumas ir tarnystės samprata / Jurgita Fedorinienė

„Netiesinis“ Kristus Česlovo Kavaliausko teologijoje / Mozė Mitkevičius

Teologo, Šventojo Rašto vertėjo Česlovo Kavaliausko tėviškė Pumpėnų miestelyje, Pumpėnų seniūnijoje

Bibliojos vertimai

Tarsi prigesęs ugnikalnis (kun. Č. Kavaliauskui atminti) / R. Suslavičienė

Vertinęs kuklumą, santūrumą, nuoširdumą…

Česlovas Kavaliauskas

 

 

Skip to content