Menu Close

Modesta Kalinauskienė

Modesta Kalinauskienė – trijų Rumšiškių kultūros centro meno kolektyvų vadovė. Startavusi su mišriu vokaliniu ansambliu „Žigla“, kuris 2020 m. minėjo veiklos dešimtmetį. Ilgalaikė tradicija ir Modestos asmeninės savybės aplink save buria nemenką ratą žmonių, tad 2018 m. greta ansamblio „Žigla“, susiformavo moterų vokalinis ansamblis „Vija“. Taip pat M. Kalinauskienė dirba ir su vaikais – nuo 2014 m. veikia vaikų folkloro ansamblis „Strazdelis“, kurį sudaro 3–11 m. vaikų kolektyvas, dainuojantis, šokantis ir muzikuojantis lietuvių folklorą.

 Mišrus vokalinis ansamblis „Žigla“ susikūrė 2010 metais. Ansamblyje dainuoja 10 moterų ir 5 vyrai. Mišrus vokalinis ansamblis koncertuoja ne tik vietiniuose renginiuose, bet ir išvykose. Dalyvauta  respublikinėje vokalinių ansamblių šventėje „Daina gydo sielą“ Jurbarke,  surengti du soliniai koncertai Klaipėdoje bei Jono Aisčio muziejuje (Rumšiškėse), ansambliečių dainos skamba ir  Lietuvos liaudies buities muziejaus šventėse. Mišrus vokalinis ansamblis „Žigla“ aktyviai koncertuoja rajone ir Lietuvoje, dalyvauja vokalinių ansamblių šventėse, festivaliuose, konkursuose:

  • „Kur aukštas klevas“ 2017 m. Linkuvoje;
  • „Lakštingalėlė“ 2017 m. Šakiuose;
  • „Vėtrungė – 2017“ Viešvilėje;
  • „Lietuva, kai aš tave tariu…“ 2018 m. Kaišiadoryse;
  • „Kur aukštas klevas“ 2018 m. Linkuvoje;
  • Surengta solinių koncertų Lietuvoje, Lenkijoje Ryno mieste, Krokuvos Vavelio katedroje;
  • Dainų šventės dalyvis 2018 m. „Vardan tos…“ Dainų dienos programoje.
  • Nuo 2017 metų kolektyvas „Žigla“ kasmet organizuoja vokalinių ansamblių šventę Rumšiškėse – „Grįžtu atgal į gelsvą rudenį…“ (Jonas Aistis). Kolektyvas pritraukė daug naujų narių, iš kurių susikūrė naujas moterų vokalinis ansamblis. Kolektyvas turi paruošęs platų ir įvairiapusišką repertuarą, kurį sudaro lietuvių liaudies aranžuotos dainos (kurias pati Modesta aranžuoja), autorinės dainos, romansai. 2018 m. ansambliui suteikta III kategorija.

Moterų vokalinis ansamblis „Vija“ veiklą pradėjo 2018 metais. Jo dainininkės – įvairaus amžiaus, profesijų, užsiėmimų, skirtingos sceninės patirties moterys, suvienytos meilės muzikai. Moterys atlieka išplėtotas liaudies dainas, romansus, šiuolaikinių Lietuvos ir pasaulio kūrėjų muziką. Kolektyvo koncertinė veikla: dainuojama savo krašto klausytojams, koncertuojama įvairių Lietuvos vietovių koncertų salėse ir bažnyčiose. Moterų vokaliniam ansambliui „Vija“ 2020 m. suteikta III kategorija.

Vaikų folkloro ansamblis „Strazdelis“ gyvuoja nuo 2014 metų. Ansamblio repertuare – Lietuvos vaikų ir jaunimo liaudies muzika pritaikyta vaikams, kurie pritaria kanklėmis, švilpynėmis, lumzdeliais, šiaudo birbynėmis. Kolektyvo solistai 2015 metais dalyvavo atrankose į vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursą „Tramtatulis“ ir Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurse „Dainų dainelė“. Ansamblis koncertuoja Rumšiškių seniūnijos renginiuose ir šventėse. Strazdas – paprastas miško paukštelis, tačiau lietuvių dainose virsta nuostabiu strazdu giesmininku, įgyjančiu daugybę galių. „Strazdelio“ ansamblio vaikai, su dideliu noru dainuojantys lietuvių liaudies dainas ir mylintys muziką, dalyvavo Dainų šventėje 2018 metais. Ansambliui suteikta III kategorija.

2020-2021 m. karantino laikotarpiu Modesta aktyviai dalyvavo generuojant komunikacines idėjas ir veiklos formų keitimo procesus. Kūrė inovatyvias užduotis kolektyvų dalyviams, veiklos tęstinumo užtikrinimui bei suaugusiųjų ir vaikų lavinimui, ir kolektyvų narių skaičius nepakito, o tik padidėjo.

M. Kalinauskienė kasmet prisideda prie materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo sklaidos, drauge su kolektyvų nariais dalyvauja įvairiuose renginiuose bei rengia programas aktualias šioms dienoms, atmintinų datų minėjimams ir kt.

2021 m. gegužės 22 d. suorganizuota I-oji vaikų folkloro šventė „Daigelis“ Rumšiškėse.

Nuorodos į straipsnius:

2021 m. folkloro atlikėjų konkursui „Grįžulai” paruošti 3 dalyviai, vienas jų – 3 vietos laimėtojas – Elzė Šiškauskaitė.

Nuoroda į straipsnį: Sveikiname Elzę Šiškauskaitę, Tomą Ivanauskaitę, Medeiną ir Motiejų Kalinauskus

2021 m. paruošti 3 dalyviai vaikų folkloro konkursui „Tramtatulis“.

2021 m. birželio 24 d. suroganizuotas edukacinis renginys „Ryto rasa kėlė“.

Nuoroda į straipsnį: Edukacinio renginio „Ryto rasa kėlė“ akimirkos

2021 m. rugpjūčio 31 d. Modestos Kalinauskienės vadovaujamas mišrus vokalinis ansamblis „Žigla“ šventė veiklos dešimtmetį ir Rumšiškių bendruomenei dovanojo teatralizuotą koncertą-vokalinių ansamblių šventę „Grįžtu atgal į gelsvą rudenį“.

Nuoroda į straipsnį: Vokalinių ansamblių šventė „Grįžtu atgal į gelsvą rudenį…“

2021 m. lapkričio mėnesį Modestos Kalinauskienės vadovaujamas mišrus vokalinis ansamblis „Žigla“ dalyvavo 2020 m. solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai“ II ture (baigiamajame etape) pasiekta – III laipsnio diplomas.

Nuoroda į youtube: Rumšiškių kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis „Žigla“

Nuorodos į M. Kalinauskienės kolektyvų bei renginių (kurių metu kviečiami dainuoti ne tik atlikėjai, bet ir renginio svečiai)  veiklas 2020-2021 m.:

Straipsniai iš periodinės spaudos:

   

Nuotraukų autorė Justina Jakštaitė.

 

Skip to content