Menu Close

Minime kraštiečio rašytojo Juozo Kralikausko 110–ąsias gimimo metines (1910–2007 )

„Esu buvęs daugely nuostabių vietovių: istorinėse, garsiose, įžymiose, stulbinančiose. Betgi man stebuklingiausia ir svarbiausia viena vienintelė – mano TĖVIŠKĖ. Ji – žemės vidury, pasaulio centre. Joje pradžių pradžia, giminės gyvenimai, duona, grikiai, medus ir kapai. Esu jos apkerėtas nuo pat palaimingos vaikystės…“, Juozas Kralikauskas.

 Kaišiadorių r. Kietaviškių seniūnijoje Kareivonių kaime gimęs rašytojas, istorinių romanų autorius Juozas Kralikauskas, didesnę gyvenimo dalį gyveno Kanadoje. Reikšmingiausi kūriniai parašyti taip pat išeivio duoną valgant. Bet gyveno, kaip pats yra prasitaręs, „susyk dviejuose žemynuose, susyk esamajame ir būtajame laike…“ Gal ne vienas išeivis taip galėtų apie save pasakyti, tačiau J. Kralikauskui šie žodžiai tinka išskirtinai, nes Tėvynės ilgesio liga jis sirgo itin sunkiai ir nepagydomai visą gyvenimą. O susitelkimas prie istorinės prozos leido jam gyventi būtajame laike tikrąja šio žodžio prasme.

Daugiau apie rašytoją Danutės Gudelienės parengtoje virtualioje parodoje Rašytojas Juozas Kralikauskas

Skip to content