Menu Close

KNYGOS APIE KAIŠIADORIŲ KRAŠTĄ IR JO ŽMONES: „Per Tamstos laišką į mane padvelkė tikras pavasaris“

Rubrikoje „Knygos apie Kaišiadorių kraštą ir jo žmones“ pristatome knygą  „Per Tamstos laišką į mane padvelkė tikras pavasaris“, kurioje publikuojamas Antano Vienuolio-Žukausko ir tremtinių bei politinių kalinių ir jų artimųjų epistolinis palikimas. Knygos sudarytojai siekė nušviesti rašytojo veiklą, kai pasinaudodamas savo, kaip sovietinės Lietuvos Aukščiausiosios tarybos nario statusu, Antanas Vienuolis teikė paramą lageriuose bei tremtyje atsidūrusiems tautiečiams. Knygoje publikuojami 1944–1957 metais rašyti 34 autorių 175 laiškai. Sudaryta asmenvardžių rodyklė, paskelbtos trumpos laiškų autorių biografijos, apžvelgtas jų bendravimas su rašytoju, gausu komentarų. Tarp šių laiškų randame ir ilgą laiką Kaišiadoryse gyvenusio politinio kalinio Vlado Nasevičiaus korespondenciją (p. 340–367), kuri leidžia atrasti iki šiol nežinotų faktų apie šią ryškią ir vyresniosios kartos kaišiadoriečiams gerai pažįstamą asmenybę.

„Mes – ne drungnųjų gretos. Mes mokam grumtis, bet mokam ir mylėti, gerbti. Ir mylim mes noriau, negu kovojam. Mes grūmėmės taip atkakliai todėl, kad  be galo troškom taikos, kūrybingo darbo, savitarpio meilės…“, Vladas Nasevičius.

Apie knygą:

Vladas Nasevičius laiškuose rašytojui Antanui Vienuoliui

Vygandas Račkaitis. Ką byloja šaltiniai

Per tamstos laišką į mane padvelkė tikras pavasaris

„Per tamstos laišką į mane padvelkė tikras pavasaris“: Antano Vienuolio-Žukausko ir tremtinių bei politinių kalinių ir jų artimųjų epistolinis palikimas

Apie Vladą Nasevičių:

Nasevičius Vladas

Žmogaus būtis lageriuose

Kaišiadorys: Vladas Nasevičius lageriuose ir tremtyje

Portale ibiblioteka.lt apie Vladą Nasevičių:

www.ibiblioteka.lt

Skip to content