Menu Close

KNYGOS APIE KAIŠIADORIŲ KRAŠTĄ IR JO ŽMONES: knyga „Jono Laurinavičiaus gyvenimo laipteliai“

Rubrikoje „Apie Kaišiadorių kraštą ir jo žmones“ pristatome naujausią buvusios Paparčių mokyklos mokytojos, tautotyrininkės Joanos Perednienės sudarytą knygą-albumą „Jono Laurinavičiaus gyvenimo laipteliai“, skirtą Jono Laurinavičiaus 85-erių metų sukakčiai paminėti.

Mokytoja surinko įdomios medžiagos apie buvusį Kaišiadorių rajoninio laikraščio „Kaišiadorių aidai“ redaktorių, rašytoją, humoristą, žurnalistą, kraštotyrininką Joną Laurinavičių. Naujoje knygoje pateikta trumpa biografiją, svarbiausi gyvenimo faktai, eilėraščiai, nuotraukos bei sveikinimai skirti jubiliatui.

„Iš tikrųjų – netrumpas žurnalisto, poeto, rašytojo, kraštotyrininko, tautotyrininko, didelės ir plačios širdies Žmogaus Jono Laurinavičiaus gyvenimo kelias. Tikslingas, kryptingas… ir laimingas, lydimas realizuotų svajonių ir užsibrėžtų jaunystėje gyvenimo tikslų bei gyvenimo pilnatvės „vingriam kely“… “ (O. Voverienė. Ištrauka iš knygos-albumo).

Apie autorę:

  • Kaimo mokytoja, tautotyrininkė, knygų autorė. Minint Joanos Dargužytės – Perednienės 80 metų jubiliejųstraipsnis.
  • Kur Paparčiai žydi ne tik per Jonines…straipsnis.
  • Koks talpus gali būti gyvenimas… → straipsnis.
  • Penki dešimtmečiai, skirti mokyklai → straipsnis.

Joanos Perednienės išleistos knygos:

Jono Laurinavičiaus gyvenimo laipteliai / [sudarė Joana Perednienė]. – 2023.

Žvilgsnis į Kaišiadoris / Joana Perednienė. – Kriventa, 2023.

Gyvenimas, atiduotas Lietuvos ateičiai – vaikams / Joana Perednienė. – Kriventa, 2022.

Didingi Paparčiai – protėvių dvasios lobis (1387–2021) / Joana Perednienė. – Printėja, 2021 (Kaišiadorys : Printėja).

Paparčiai – narsių lietuvių kraštas 635 (1387–2022) / Joana Perednienė. – Kriventa, 2021.

Sudie, gimtinės mokykla / Joana Perednienė. – Kaišiadorys, 2020. – 107.

Krekenavos šventovė – iš praeities į ateitį… (1419–2019) / Joana Dargužytė-Perednienė. – Kaišiadorys, 2020. – 119.

Krekenava šimtmečių verpetuose…, 1409–2019 / Joana Dargužytė-Perednienė. – Kaišiadorys, 2019. – 215.

Tautos dvasios žadintojai : kun. A. Mackevičius, Tėvas Stanislovas / Joana Dargužytė-Perednienė. – Kaišiadorys, 2018. – 119.

Mokykla, užauginusi sparnus… : [apie Panevėžio rajono Bartašiūnų mokyklą] / Joana Dargužytė-Perednienė. – Kaišiadorys, 2017. – 119.

Mackonių sodžiaus ąžuolas : [apie poetą Mykolą Kručą] / Joana Perednienė. – Kaišiadorys, 2017. – 111.

Su Lietuva širdy… / sudarė Joana Dargužytė-Perednienė. – Kaišiadorys, 2016. – 99.

Prisiminimų takais / Joana Dargužytė-Perednienė. – Kaišiadorys, 2015. – 130.

Paparčiai. Šimtmečių apsupty… / Joana Perednienė. – Kaišiadorys, 2014. – 139.

Sibire, Krivliako gyvenvietėje : atsiminimai / Birutė Kavaliauskaitė-Jacinavičienė. – Kaišiadorys, 2011. – 95.

Po šimtmečių dangum : Paparčių mokyklai 140 metų (1870-2010) / Joana Perednienė. – Kaišiadorys, 2010. – 101.

       

    

     

    

Skip to content