Menu Close

Kazlauskas Benediktas

BIOGRAFIJA. Kazlauskas Benediktas (1909 m. sausio 24 d. Talpūnų kaime, Žaslių valsčiuje – 1995 m. balandžio 24 d. Vilniuje, palaidotas Talpūnų kapinėse) – filologas. Jo brolis – kunigas Jurgis Kazlauskas. Kaišiadorių vidurinėje mokykloje baigęs keturias klases, 1927 m. įstojo į Kauno jėzuitų gimnazijos V klasę, kurioje mokėsi iki 1931 m. Tais pačiais metais įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą, Humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos skyrių. Studijas baigė 1937 m., įgydamas klasikinės filologijos specialybę. 1938-1947 m. dirbo Šiaulių ir Pasvalio gimnazijose lotynų kalbos mokytoju. 1947 m. pradėjo dirbti Vilniaus universitete, kur dėstė lotynų ir graikų kalbas filologams, istorikams, medikams. 1967 m. B. Kazlauskas apgynė filologijos mokslų kandidato disertaciją. 1970 m. jam suteiktas mokslinis docento vardas. 1979-1984 m. dirbo Klasikinės katedros vedėju. 1979 m. jam suteiktas nusipelniusio dėstytojo vardas.

KŪRYBA. Benediktas Kazlauskas parašė lotynų kalbos vadovėlių bei mokymo priemonių teisininkams, medikams, istorikams. Jis išvertė nemažai Antikos, Viduramžių, Renesanso autorių: Euripido Medėją, Ijoną, Platono Valstybės fragmentus, DantėsMonarchiją, Petrarkos Apie panieką pasauliui, Plotino, J. A. Komenskio ir kitų kūrinių. Doc. B. Kazlauską ypač domino lotyniškoji Lietuvos literatūra. Šioje srityje jis yra itin daug nuveikęs. Jis pirmasis išvertė ir publikavo Adomo Šrėterio Giesmę apie Lietuvos upę Nemuną, Mikalojaus Husoviano Giesmę apie stumbrą (Carmen de statura, feritate ac venatione bisontis, 1523), Laurencijaus Bojerio Karolomachiją (Carolomachia, 1606), paskelbė straipsnių apie Jono Radvano poemą Radviliada (Radivilias…, 1592), Jokūbo Benečio panegiriką Viešpaties dešinės galybė(Virtus dexterae Dominis, 1647), buvo parengęs monografiją Humanistinė lotyniškoji literatūra Lietuvoje XVI–XVII amžiuje, kuri liko rankraštyje. Knygos Kultūrų kryžkelėje (1970) vienas autorių.

Literatūra

  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. – Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. – P. 95.
  • Eugenija Ulčinaitė. Benediktas Kazlauskas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. IX (Juocevičius-Khiva). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 672 psl.

ŠALTINIAI.

http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Kazlauskas_Benediktas

https://lt.wikipedia.org/wiki/Benediktas_Kazlauskas

http://lietuvai.lt/wiki/Benediktas_Kazlauskas

https://biblioteka.vu.lt/naujienos/parodos/filologui-vertejui-benediktui-kazlauskui-100

Skip to content