Menu Close

Janulis Anastazas

Kur tik beeičiau, kur tik bebūčiau,
Savo pasauly nešuos kartu.
Ar šviečia saulė, ar vėjai pučia,
Jojo veikimą sieloj juntu.

Janulis Anastazas (1917 m. balandžio 22 d. Žeimių kaime, Šiaulių valsčiuje – 1989 m.lapkričio 15 d. Kaišiadoryse, palaidotas Šiluvos kapinėse) – vienuolis jėzuitas, vargonininkas, poetas, religinių raštų platintojas, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis.  Gimė ūkininkų šeimoje – tėvai turėjo 36 ha žemės. Mokėsi Ginkūnų pradžios mokykloje. 1933 m. išvažiavo į Kauną ir įstojo kandidatu į jėzuitų vienuolyną. 1935 m. įstojo į Pagryžuvio jėzuitų noviciatą. 1936 m. davė įžadus. Pagryžuvio jėzuitų namuose išbuvo iki vienuolyno uždarymo 1948 m. Po to pradėjo vargonininkauti Tytuvėnų bažnyčioje. 1949 m. gruodžio 14 d. A. Janulis buvo suimtas, jam iškelta baudžiamoji byla. Pareikštas kaltinimas, kad jis 1941 m. birželio 24 d., būdamas Kelmės rajono Pagryžuvio vienuolyno vienuoliu – jėzuitu, nuplėšė nuo vienuolyno pastato ir sunaikino Sovietinės valstybės vadovų portretus bei sovietinius plakatus ir ant vienuolyno bokšto iškėlė trispalvę Lietuvos vėliavą. 1950 m. birželio 10 d. Ypatingasis Pasitarimas prie SSSR Saugumo ministro RSFSR BK 58-10 straipsnį Janulį nuteisė 10 metų laisvės atėmimo. Grįžęs iš įkalinimo vietos, apie pusantrų metų vargoninkavo Dūkšto bažnyčioje Ignalinos rajone. 1958 m. išvažiavo vargoninkauti į Druskininkų miestą. 1959 m. rudenį išvyko vargoninkauti į Kirgizijos SSR Kanto rajono Liuksenburgo apylinkę. Uždarius bažnyčią, A. Janulis grįžo į Lietuvą ir pradėjo vargoninkauti Kaišiadorių katedroje.  A. Janulis Kaišiadorių katedroje vargonininkavo iki 1980 m. 1980 m. sausio 29 d. Janulis buvo suimtas Kauno geležinkelio stotyje, kai vežė išplatinti draudžiamą literatūrą – 60 knygų dviejuose lagaminuose.  Kitą dieną (sausio 30-ąją) Janulio namuose (Kaišiadorys, Tarybų g. 6) buvo atlikta krata. Rastos dvi portatyvinės rašomosios mašinėlės, antisovietinio turinio literatūra. Apkaltintas tuo, kad gyvendamas Kaišiadorių mieste, nuo 1979 m. sausio iki suėmimo gamino, platino ir saugojo platinimo tikslu antitarybinio turinio nelegalius leidinius ir kitokią panašaus turinio literatūrą. “Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką”, “Aušrą”, “Tiesos kelią”. Teismas įvyko 1980 m. lapkričio 26 d. Kaišiadoryse. Nuteistas 3,6 m laisvės atėmimo griežto režimo pataisos darbų kolonijos. Kalėjo Mordovijoje. Paleistas į laisvę, nuo 1983 iki 1989 m. toliau vargonininkavo Kaišiadorių katedroje.

KŪRYBA. Rašė eilėraščius. 11 eilėraščių paskelbti tremtinių poezijos antologijoje „Tremtinio Lietuva“ (Tremtinio Lietuva: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1990. – P. 262-269), periodikoje. 2002 m. išleistas poezijos rinkinys „Gyvenimo aidai“.

VALSTYBINIAI APDOVANOJIMAI

1999 m. apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi (po mirties).

ŠALTINIAI

http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Janulis_Anastazas

Skip to content