Menu Close

Išmaniai ir kūrybingai bibliotekoje

Projekto laikotarpis: 2023 07 17 – 2023 07 21 (5 dienų stovykla)

Projekto tikslas – organizuoti prasmingą ir turiningą veiklą, pasitelkiant išmaniąsias technologijas ir edukacines veiklas, puoselėjant literatūros skaitymą, ugdant kūrybines kompetencijas.

Projekto uždaviniai:

  1. užimti Kaišiadorių vaikų dienos centro vaikus dieninėje vasaros stovykloje;
  2. skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai, kūrybiškumui;
  3. sudaryti kuo palankesnes sąlygas socialiai remtinų vaikų užimtumui vasaros metu.

Projekto vadovas: Akvilė Maselskienė, el. paštas edukacija@kaisiadoriuvb.lt , tel. (8 346) 52  662

Projektą dalinai finansuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo rėmimo programa.

Kaišiadorių rajono viešoji biblioteka dalyvauja projekte Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“.

Įgyvendinimo laikotarpis 2021 m. rugpjūtis – 2023 m. birželis.​​

Projekto tikslas – sukurti inovatyvią skaitymo skatinimo priemonę, kuri formuotų moksleivių įprotį skaityti, gilintų žinias ir padėtų skaitymo patirtis pritaikyti socialinių santykių kūrimui su aplinka (bendraamžiais, tėvais, mokytojais, etc.), problemų sprendimui ir kūrybinei saviraiškai.

Tikslinės grupės: 5–8 klasių moksleiviai (10–15 m. amžiaus jaunuoliai) gyvenantys ir besimokantys Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos regionuose.

Projektas finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo priemonės „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“ lėšomis.

Skip to content