Menu Close

Burba Aleksandras

CITATA.

Tu, Lietuva, Motin mano, aš tave branginu:
Savo žodžiais irgi darbais, kaip išgalint ginu:
Tavo kalba daili, graži lai tarp mūsų  nežūna!
Lai aklybė tavo tautos prapultin griūna!

(Iš A.Burbos poemos “Senkaus Jurgis” 1889 m.)

Aleksandras Burba (1854 m. spalio 30 d. Pailiuose, Joniškio valsčius – 1898 m. kovo 27 d. Plimute, Pensilvanijos valstija) – Lietuvos rašytojas, visuomenės ir kultūros veikėjas, knygnešys.

BIOGRAFIJA.

1864-1865 m. mokėsi Žagarės valdinėje mokykloje, toliau lavinosi namuose, išmoko lietuviškai skaityti. Nuo 1870 m. mokėsi Kruopių valdinėje mokykloje (Akmenės r.). 1873 m. pradėjo mokytis privačiai Šiauliuose. 1877 m. Vilniaus gimnazijoje išlaikė 4 kl. egzaminą ir įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. 1882 m. spalio 13 d. įšventintas kunigu. Dar seminarijoje mokydamasis rašė liet. daineles, eilėraščius (vėliau išspausdintus lietuviškuose laikraščiuose), per atostogas žmonėms skaitydavo lietuviškas knygas, pasakodavo Lietuvos istoriją, kunigaudamas rinko tautosaką. Kunigavo Trakų apskrities parapijose. 1882 m. paskirtas Žaslių vikaru, kuriuo buvo gerą pusmetį. Žasliuose įvedė lietuviškus pamokslus ir lietuvišką giedojimą.

KŪRYBA .

Kartu su Jonu Šliūpu dirbo lietuviškumo kėlimo ir stiprinimo vardan. 1894 m. balandžio mėn. – 1895 m. balandžio mėn. Plimute redagavo savaitraštį „Valtis“, prisidėjo prie „Vienybės Lietuvninkų“, „Garso Amerikos lietuvių“ ir kitų laikraščių veiklos. Grožinės literatūros ir publicistikos kūrinius pasirašinėjo A. B., B. K., Lakūno, Pauliaus, Varguolio ir kt. slapyvardžiais.

„Aušroje“ yra jo išspausdintų eilėraščių ir korespondencijų, taip pat parašė autobiografinę poemą „Senkaus Jurgis“ (1889 m,, slapyvardžiu Lakūnas) ir jos tęsinį „Ponas Bartkus“ (1890 m.), knygą „Trumpa peržvalga lietuvystės darbų Amerikoje 1892 metuose“ (1893 m.), didaktinių apsakymų. Išvertė latvių ir lenkų prozos, lenkų rašytojo S. Dobžanskio komediją „Aukso veršis“ (1893 m.). Su J. Paukščiu parengė rinkinio „Lietuviškos dainos“ 2 leidimą (1893 m.).[2]

 

ŠALTINIAI. http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Burba_Aleksandras

https://lt.wikipedia.org/wiki/Aleksandras_Burba

http://www.istorikas.lt/asmenybes/b/burba-aleksandras/#ixzz5H4rp66NX

Skip to content