Menu Close

Audronė Glosienė – knygų autorė, vertėja, redaktorė, sudarytoja

Su neįtikėtina aistra kalbėdama apie knygą ir biblioteką, kaip ypatingą erdvę, galinčią virsti gyvenimo keliu ir įkvėpimu, Audronė skatino vaduotis iš stereotipų, kurti, keisti savo pasaulį, mąstyti ir veikti kūrybiškai. Profesorės mokslinę ir pedagoginę veiklą žymi išleistos knygos ir monografijos.

Audronė Glosienė – knygų autorė ir bendraautorė: 

Kūrybiškumas ir socialinis kapitalas žinių visuomenėje: idėjų žemėlapis : mokslo studija / Audronė Glosienė. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. – 145, [1] p.
Bibliotekininkystės plėtra informacijos ir kultūros politikos kontekste : habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga : humanitariniai mokslai, komunikacija ir informacija (06H) / Audronė Glosienė. – Vilnius : [Vilniaus universiteto leidykla], 2004. – 26 p.
Knygotyra / Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas. Knygotyros ir dokumentikos institutas. – 2-asis leid.. – Vilnius, 2007. – 402 p. : iliustr. Bibliogr.: p. 341-346.
Projektų valdymo ABC bibliotekininkams : mokomoji knyga / Audronė Glosienė, Ramunė Petuchovaitė. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 2003. – 69, [2] p.
Ryšių su visuomene ABC bibliotekininkams : mokomoji knyga / Audronė Glosienė. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 1999. – 51, [1] p.
Viešoji biblioteka : tradicija ir modernumas : mokomoji knyga / Audronė Glosienė, Ramunė Petuchovaitė, Rasa Racevičiūtė. – Vilnius : Žara, 1998. – 138, [1] p.
Lietuviškoji knyga : Istorijos metmenys; Nuo rašto atsiradimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje iki Lietuvos nepriklausomubės atkūrimo 1990 metais / Audronė Glosienė ir [ et all…]. – Vilnius : Vilspa, 1996. – 226 p.
Komunikacijos fakultetas 1997 metais = Faculty of communication. Annual report 1997 / parengė : A. Glosienė, R. Gudauskas, G. Kojelytė, E. Macevičiūtė ; bibliografinius aprašus redagavo O. Janonis ; į anglų kalbą vertė E. Macevičiūtė. – Vilnius : Lietuvos Žurnalistikos centras, 1997. – 62, [1] p.

Audronė Glosienė – knygų vertėja, redaktorė, straipsnių autorė, sudarytoja:

Bibliotekininkystės ir informacijos studijų vadovas / [Zenona Atkočiūnienė, Audronė Glosienė, Erika Janiūnienė, Osvaldas Janonis, Rasa Januševičienė, Irena Krivienė, Kristina Lymantaitė, Elena Macevičiūtė, Dovilė Marčinskaitė, Zinaida Manžuch, Vita Mozūraitė, Arvydas Pacevičius, Žibutė Petrauskienė, Ramunė Petuchovaitė, Marija Prokopčik, Janina Pupelienė, Jurgita Rudžionienė, Ugnė Rutkauskienė, Julija Zinkevičienė. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. – 698, [1] p.
Informacinių gebėjimų ugdymas : mokomoji knyga / Natalija Mažeikienė, Laima Liukinevičienė, Diana Šaparnienė, Jolita Lukšytė, Stasys Paulauskas, Audronė Glosienė, Jurgita Rudžionienė, Vita Mozūraitė. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2008. – 399, [1] p..Informacinių gebėjimų ugdymas : mokomoji knyga / Natalija Mažeikienė, Laima Liukinevičienė, Diana Šaparnienė, Jolita Lukšytė, Stasys Paulauskas, Audronė Glosienė, Jurgita Rudžionienė, Vita Mozūraitė. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2008. – 399, [1] p..
Vilniaus universiteto biblioteka, 2007 = Vilnius University Library, 2007 : atrask iš naujo / Vilniaus universitetas. – Vilnius : VU l-kla, 2008, p.
Vilniaus universiteto biblioteka 2006 metais : [po permainų ženklu] / [Vilniaus universitetas. – [Vilnius] : Vilniaus universiteto biblioteka, 2007. – 36 p.
Bibliotekininkystei reikia pašaukimo ir meilės… : atsiminimai apie Levą Vladimirovą / Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas. Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, Vilniaus universiteto biblioteka. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005. –  218, [1] p.
Vilniaus universiteto komunikacijos fakultetas 95. – VU l-kla, 1995. – 87 p.
Viešųjų bibliotekų paslaugų plėtra : IFLA ir UNESCO gairės / iš anglų kalbos vertė Audronė Glosienė…[et al.]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 2002. – 120 p.
Bibliotekininkų tęstinis mokymas informacinės visuomenės kompetencijai = Competencies for the information society / [teksto autorės Audronė Glosienė ir Zinaida Manžuch]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004. – p. 183-192.
Viešosios bibliotekos skaitmeninės eros sankryžose : Europos Sąjungos projekto PULMAN gairės / [iš anglų kalbos vertė Emilija Banionytė, Audronė Glosienė, Zinaida Manžuch, Vita Mozūraitė, Ramunė Petuchovaitė, Rasa Racevičiūtė, Jurgita Rudžionienė]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2002. – 141, [1] p.
Bibliotekininkystės studijos Vilniaus universitete : [1949–1999] / [sudarytojas Stanislavas Dubauskas] ; [redaktorių kolegija: Julija Čepytė (atsak. redaktorė) … [et al.]. – Vilnius : Litimo, 1999 (Vilnius : \"Litimo\" sp.). – 371, [1] p
Skip to content