Menu Close

Zareckas Simas

Zareckas Simas (Simonas) (1899 m. spalio 27 d. Dovainonyse – 1949 m. vasario 28 d. Kaune) – vienas iš „Sakalo“ bendrovės knygų leidėjų, literatūros vertėjas.

1912 m. baigė Rumšiškių pradžios mokyklą. 1914 m. prie Kauno vyrų gimnazijos išlaikė vaistininko egzaminus ir keletą metų dirbo Daugpilyje vaistininku. 1917 m. Maskvos universitete išlaikė provizoriaus padėjėjo egzaminus, dirbo Maskvos ir Daugpilio vaistinėse, o 1918 m. grįžo į tėviškę ir mokytojavo. 1919 m. išėjo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, kur tarnavo iki 1921 metų. 1921-1922 m. klausėsi medicinos lekcijų Aukštuosiuose Kursuose, po to – Lietuvos universitete, dėl materialinių sunkumų studijas nutraukė. 1924 m. įstojo į Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto Farmacijos skyrių; 1927 m. studijas vėl nutraukė. Trejus metus korektoriavo „Švyturio“ spaustuvėje, 1926-1932 m. dirbo „Židinio“ žurnalo administratorium. Vertė grožinę literatūrą (išvertė B. Prusto „Našlaičio dalia“, M. Rido „Kalnas atsiskyrėlis“, H. Sienkevičiaus „Eikime paskui Jį“ ir kt.). Keturias jo verstas knygas išleido „Sakalo“ bendrovė. Jis buvo vienas iš XXVII knygos mylėtojų draugijos, veikusios 1933-1940 m. Kaune, steigėjų. Nuo 1928 m. kartu su A. Kniūkšta vadovavo „Sakalo“ bendrovei. Nuo 1932 m. S. Zareckas dirbo ir dr. J. Basanavičiaus karo ligoninės vaistinės asistentu. Buvo šv. Antano bažnyčios Kaune statybos iniciatorius, komiteto narys. Pokario metais dirbo Vytauto Didžiojo universiteto klinikų vaistinės vedėju, vėl ėmėsi literatūros vertėjo darbo.

Literatūra

  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. – Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. – P. 130-131

ŠALTINIAI. http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Zareckas_Simas_(Simonas)

Skip to content