Menu Close

Teodorui Braziui –150

Sukanka 150 metų, kai gimė Teodoras Brazys (1870 -1930)  – pirmasis Kaišiadorių kapitulos prelatas, kompozitorius, muzikos teoretikas, tautosakininkas.

,,Jei visi Lietuvos universiteto mokslai pasiektų tokios aukštybės, kaip tavo mokoma bažnytinė muzika, būtų -jums kuo Europai pasigirti“. – Teodorui Braziui sakė muzikos žinovas monsinjoras Bartoloni.

Gilų pėdsaką lietuvių tautinės kultūros raidoje per trisdešimt savo veiklos metų XX amžiaus pradžioje paliko kunigas iš pašaukimo ir muzikologas, kompozitorius ir pedagogas iš profesijos Teodoras Brazys. Svarbi vieta jo interesų akiratyje teko mūsų dainuojamajai tautosakai, ypač liaudies dainų melodijoms, kurių kilmė, jo įsitikinimu, siekianti ,,indų-germanų priešistorinius laikus“. O kelerius pirmuosius Lietuvos nepriklausomybės metus jis, paveiktas nenumatytų gyvenimo pokyčių, buvo susiradęs tokią visuomeninę veiklos sritį, kurioje esamomis sąlygomis manė galįs kuo daugiau nuveikti gimtojo krašto labui ir kuri atitiko jo dvasinius poreikius – lig tol savo muzikinėje kūryboje naudojęsis ankstesnių tautosakos šaltinių medžiaga, dabar ėmėsi pats intensyviai užrašinėti liaudies dainas.

1918 metais atvykęs į Kietaviškes ir apsistojęs pas kleboną Kajetoną Čepaną, pasaulietines dainas pasiryžęs rinkti dvasininkas ne tik lankė parapijos žmones, bet ir atsidurdavo už jos ribų. Kietaviškių parapijai tuo metu priklausė visi jo išvaikščioti dabartinės Elektrėnų savivaldybės Kietaviškių ir Elektrėnų seniūnijų kaimai. Iš jų šiandien jau nebėra Anykštų: jį užliejęs šiluminės elektrinės vandens telkinys – Elektrėnų marios. Ano meto Mijaugonys suskilo į Kalninius ir Kloninius ir dabar atitinkamai priklauso dviem seniūnijoms: Gilučių ir Elektrėnų .Kietaviškių parapijos Girelė, Žiežmarių parapijos Kudonys, Liutonys ir Piktakiemis (Čia gyveno T.Braziui gausiausiai šiame krašte padainavusi Magdalena Baranauskaitė) dabar priklauso Kaišiadorių savivaldybės Žiežmarių apylinkės seniūnijai. Visi šie kaimai, esantys ryčiausių vidurio aukštaičių ir šiauriausių vakarų dzūkų sandūroje, turi bendrą dainavimo tradiciją, savitą Kaišiadorių ir Trakų apylinkių regionui.

Kostas Aleksynas Kn.Tautinės dainos, I t.2014

Apie Teodorą Brazį:

Teodoras Brazys

Kun. Teodoras Brazys kaip kompozitorius

Brazys Teodoras

Leidiniai:

                    

Portale epaveldas.lt apie Teodorą Brazį:

Skaitykite čiaDėliai instrumentinės muzikos liturgijoje

Skaitykite čia → Mūsų dainelės

Skaitykite čia → Vai, tu diemed, diemedėli / laisvai sudėstė kun. Teodoras Brazys. – 1923

Skaitykite čia Kunigas, kompozitorius, vargonininkas, muzikologas, prelatas Teodoras Brazys. Portretinė nuotrauka / Teodoras Brazys. – XX a. 3 deš.

Skaitykite čia →  Die Singweisen der litauischen Dainos / von Theodor Brazys. – 1918

Skaitykite čia → Kalėdų giesmės : Kalėdų giesmė / T. Brazys

Portale ibiblioteka.lt apie Teodorą Brazį:

www.ibiblioteka.lt

 

Skip to content