Menu Close

Skaitmeninio raštingumo mokymai „Grafinis dizainas“

Projekto laikotarpis: 2022 m. gegužės 31 d. – 2022 m. spalio 13 d.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Kaišiadorių rajono savivaldybės suaugusiųjų asmenų darbinei įtraukčiai ir asmeniniam tobulėjimui plėtojant suaugusiųjų mokymosi visa gyvenimą pasiūlos ir paklausos sistemą.

Projekto uždaviniai:

1. Ugdyti suaugusiųjų gebėjimus ir kompetencijas – skaitmeninio raštingumo srityje – per pateiktą teorinę medžiagą, pažintinę ir praktinę veiklą;
2. Supažindinti su grafinio dizaino programos „Canva“ galimybėmis;
3. Sudaryti aiškiai struktūruotą suaugusiųjų mokymų programą ir ją įvykdyti, sudarant sąlygas, jog įgytos teorinės žinios būtų pritaikomos praktiškai.

Informaciją apie projektą galite rasti čia.

Projekto vadovas: Evelina Balčiūnienė, el. p. projektai@kaisiadoriuvb.lt, tel. 8 603 61 590

Projektą įgyvendina: Kaišiadorių viešoji biblioteka

Mokymų lektoriai: Skaitytojų skyriaus vyriausioji bibliografė Zina Motiekaitienė, Edukacinių programų vadovė Evelina Balčiūnienė.

Projektas finansuojamas pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą.

 

Skip to content