Menu Close

Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga skaitmeninė bendruomenė”

Projekto trukmė: 2018 m. balandis–2021 m. kovas

Projekto koordinatorė KVB: Ona Tomkuvienė, el. p. pavaduotoja@kaisiadoriuvb.lt, tel. 8 346 51 902

Trumpas projekto pristatymas: projekto „Prisijungusi Lietuva“ tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis.

Projektas „Prisijungusi Lietuva“ realizuojamas visoje Lietuvoje ir yra nukreiptas į gausią gyventojų tikslinę grupę – apie 500 tūkst. asmenų, kurie vis dar nesinaudoja internetu arba kurių skaitmeniniai įgūdžiai yra nepakankami.

Norint apmokyti tiek daug žmonių, jau sukurtas skaitmeninių lyderių ir kuriamas e. skautų (savanorių) tinklas, jis vienys ne mažiau kaip 2000 asmenų. Prie šio tinklo jungiasi ir 1200 šalies bibliotekininkų, kurie konsultuoja gyventojus atnaujinamuose viešuosiuose interneto prieigos taškuose.

Projektą įgyvendina: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos kartu su partneriais

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto partneriai:

Skip to content