Menu Close

Pažūsis Lionginas

CITATA. Lionginas Pažūsis:  Bene labiausiai man rūpėjo versti klasikinę lietuvių poeziją. Na, o man poezijos vertimas yra darbas, darbas, darbas, žaismingas ir mėgstamas darbas. Apie verčiamą poezijos kūrinį reikia ilgai tupinėti, čiupinėti kiekvieną eilutę iš visų pusių, ir nuo pradžios, ir nuo galo, ir iš vidurio. Paskui dar reikia atskirus fragmentus ilgai šlifuoti.

BIOGRAFIJA. Gimė 1940 02 06 Kaišiadoryse. Kalbininkas, vertėjas. 1962 m. Vilniaus universitete baigė anglų kalbos studijas ir pradėjo dėstytojauti. 1971 m. apgynė filologijos mokslų kandidato disertaciją, vienuolika metų dirbo Anglų filologijos katedros vedėju, vėliau Vertimo studijų katedros docentu. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, L. Pažūsis aktyviai veikė kaip vertėjas, terminologas, žodynų rengėjas ir lituanistinio paveldo skleidėjas anglų kalba.

Visą savo profesinį gyvenimą L. Pažūsis skyrė anglų ir lietuvių kalbų gretinimui, gimtosios kalbos vartojimo viešajame gyvenime puoselėjimui ir skatinimui, lietuvių kalbos akademinių darbų („Lietuvių kalbos gramatikos“, straipsnių kalbos klausimais), lietuvių poezijos vertimams į anglų kalbą.

Gausūs L. Pažūsio atlikti lietuvių poezijos vertimai į anglų kalbą publikuoti Lietuvos, Rusijos, JAV ir Didžiosios Britanijos literatūrinėje periodikoje ir rinkiniuose. 1997 m. vertėjas įvertintas „Poezijos pavasario“ prizu už poezijos vertimus į lietuvių kalbą. Ypač reikšmingas laureato indėlis į vertimo istoriją ir teoriją, jo parengti „Vertimo teorijos pradmenys“ vertinami kaip kertinė Lietuvos vertimo mokyklos knyga. Už reikšmingą lituanistinę veiklą – lietuvių kalbos vartojimo viešajame gyvenime puoselėjimą ir skatinimą, akademinio lietuvių kalbos diskurso plėtrą, lietuvių kalbos akademinių darbų vertimą į anglų kalbą ir lietuvių poezijos sklaidą anglų kalba – 2016 m. Kalbos premijos laureatu tapo kalbininkas, vertėjas doc. dr. Lionginas Pažūsis.

KŪRYBA. Parašė daugiau kaip 20 straipsnių apie anglų kalbos įtaką Šiaurės Amerikos lietuvių kalbai. Sudarė anglų kalbos skaitinių moksleiviams (1964, 1965, 1966, 1985, 1991). Išleido mokomąją knygą studentams American English and British English Compared (1985). Kartu su R. Aprijaskyte parengė knygas mokytojams Anglų kalbos tarties vadovas  (“Šviesa”, Kaunas, 1983) ir Anglų kalbos tarties pratybos (leidykla “Žodynas”, Vilnius, 1994).Kartu su G. Rosiniene ir U. Žemaitiene išleido Anglų kalbos gramatiką (Mokslo ir enciklopedijų leidykla 1993, 1996, 1998, 2003, 2004, 2005). Kartu su O. Armalyte sudarė ir išleido Anglų-lietuvių teisės žodyną (Alma littera, 1998). Kartu su kitais parengė Mokomojo anglų kalbos žodyno (Alma littera, 1993; paskutinis leidimas 2006), teatro terminų žodyno New Theatre Words Northern Europe (Amsterdam: Sttf, 1998) ir Europos žodyno (Eurovoc) (2004) lietuviškąją dalį. Prisidėjo prie lietuvių kalbos gramatikos anglų kalba parengimo (Lithuanian Grammar, Baltos lankos, 1997, 2006). Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto daugiatomio leidinio Pasaulio vietovardžiai (Europa 2006, Amerika 2008) redakcinės tarybos narys.

 

Pirmojo grožinio vertimo publikacija 1962 m. kartu su kitais Vilniaus universiteto anglų kalbos vertėjų būrelio, vadovaujamo vyr. dėstytojos A. Dantaitės, nariais išleistame anglų rašytojos K Mensfild (Mansfield) apsakymų rinkinyje Puodelis arbatos. Redagavo P. Tempesto (Peter Tempest) į anglų kalbą išverstą Antano Baranausko Anykščių šilelį (The Forest of Anykščiai, Vilnius, „Vaga“, 1981) ir Kristijono Donelaičio Metus (The Seasons, Vilnius, „Vaga“, 1985). Lietuvių poetų kūrinių vertimų į anglų kalbą paskelbė Vilniuje, Maskvoje, JAV ir D. Britanijoje leidžiamoje literatūrinėje periodikoje ir rinkiniuose (dauguma jų dabar prieinama internete, žr. http://www.efn.org/~valdas/poezija.html ). Parengė 20 anglų poetų rinktinę Iš klasikinės anglų poezijos (1996). 1997 m. „Poezijos pavasario“ prizas geriausiam metų vertėjui už poezijos vertimus į lietuvių kalbą. Turi konferencijų vertėjo patirties, į lietuvių kalbą išvertė ~ 7000 puslapių Europos Sąjungos teisės aktų ir dokumentų, konvencijų ir dvišalių sutarčių. Paskelbė darbų iš vertimo istorijos ir teorijos. Vadovavo studentų diplominiams, bakalauriniams ir magistriniams darbams įvairia vertimo tematika ir jų bandomiesiems vertimams.

ŠALTINIAI. https://www.llvs.lt/narys/127

http://literaturairmenas.lt/2015-12-04-nr-3546/2916-pokalbiai/4580-lionginas-pazusis-bene-labiausiai-man-rupejo-versti-klasikine-lietuviu-poezija

Skip to content