Menu Close

Lietuvos laisvei 30!

1991 m. sausį tūkstančiai žmonių, atsiliepę į Tautos atstovybės – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos kvietimą, atėjo ginti atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę. Tą dieną žuvo 14 laisvės gynėjų. Juos kasmet prisimename tylos minute, akcija, kurios metu uždegame atminties žvakeles. Minint 30-ąsias įvykio metines, šią dieną minime santūriau, kitaip nei tikėtasi.

 

Prisiminkime žuvusiuosius:

Loreta Asanavičiūtė – 1991 m. sausio 13-osios naktį saugodama Televizijos bokštą Vilniuje buvo mirtinai sužalota užvažiavus kariniam tankui. Mirė nuo sužeidimų ligoninėje. Loreta Asanavičiūtė žuvo būdama 23 metų.

Skaityti daugiau apie Loretą: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37313&p_k=1

 

Virginijus Druskis – Lietuvos laisvės gynėjas, vienas iš 1991 m. sausio 13-osios aukų, žuvo Sovietų Sąjungos karinės agresijos prieš atkurtą Lietuvos valstybę metu. 1991 m. sausio 13-osios naktį buvo nušautas Vilniuje prie Televizijos bokšto, pataikyta į krutinę ir plaučius. Liudininkų pasakojimu buvo pirmoji auka. Virginijus Druskis žuvo būdamas 21 metų.

Skaityti daugiau apie Virginijų: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37314&p_k=1

 

Darius Gerbutavičius – Lietuvos laisvės gynėjas, vienas iš 1991 m. sausio 13-osios aukų, žuvo Sovietų Sąjungos karinės agresijos prieš atkurtą Lietuvos valstybę metu. 1991 m. sausio 13-osios naktį buvo nušautas prie Televizijos bokšto Vilniuje. Darius Gerbutavičius žuvo būdamas 17 metų.

Skaityti daugiau apie Darių: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37315&p_k=1

 

Rolandas Jankauskas – Lietuvos laisvės gynėjas, vienas iš 1991 m. sausio 13-osios aukų, žuvo Sovietų Sąjungos karinės agresijos prieš atkurtą Lietuvos valstybę metu. 1991 m. sausio 13-osios naktį saugodamas Televizijos bokštą Vilniuje buvo mirtinai sužalotas užvažiavus kariniam tankui. Rolandas Jankauskas žuvo būdamas 22 metų.

Skaityti daugiau apieRolandą: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37316&p_k=1

 

Rimantas Juknevičius – Lietuvos laisvės gynėjas, vienas iš 1991 m. sausio 13-osios aukų, žuvo Sovietų Sąjungos karinės agresijos prieš atkurtą Lietuvos valstybę metu. 1991 m. sausio 13-osios naktį buvo pašautas prie Televizijos bokšto Vilniuje, mirė ligoninėje. Rimantas Juknevičius žuvo būdamas 24 metų.

Skaityti daugiau apie Rimantą: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37317&p_k=1

 

Alvydas Kanapinskas – Lietuvos laisvės ginėjas, vienas iš 1991 m. sausio 13-osios aukų, žuvo Sovietų Sąjungos karinės agresijos prieš atkurtą Lietuvos valstybę metu. 1991 m. sausio 13-osios naktį žuvo prie Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos komiteto pastato Simono Konarskio gatvėje, buvo mirtinai sužalotas sprogstamojo paketo. Alvydas Kanapinskas žuvo būdamas 38 metų.

Skaityti daugiau apie Alvydą: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37318&p_k=1

 

Algimantas Petras Kavoliukas – Lietuvos laisvės gynėjas, vienas iš 1991 m. sausio 13-osios aukų, žuvo Sovietų Sąjungos karinės agresijos prieš atkurtą Lietuvos valstybę metu. 1991 m. sausio 13-osios naktį buvo mirtinai sužalotas tanko. Žuvo būdamas 52 metų.

Skaityti daugiau apie Algimantą: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37319&p_k=1

 

Vytautas Koncevičius – Lietuvos laisvės gynėjas, vienas iš 1991 m. sausio 13-osios aukų, žuvo Sovietų Sąjungos karinės agresijos prieš atkurtą Lietuvos valstybę metu. 1991 m. sausio 13-osios naktį buvo pašautas prie Televizijos bokšto Vilniuje, nuo patirtų sužalojimų mirė 1991 m. vasario 18 d. ligoninėje. Vytautas Koncevičius mirė būdamas 49 metų.

Skaityti daugiau apie Vytautą: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37326&p_k=1

 

Vidas Maciulevičius – Lietuvos laisvės gynėjas, vienas iš 1991 m. sausio 13-osios aukų, žuvo Sovietų Sąjungos karinės agresijos prieš atkurtą Lietuvos valstybę metu. 1991 m. sausio 13-osios naktį buvo nušautas prie Televizijos bokšto Vilniuje. Vidas Maciulevičius žuvo būdamas 24 metų.

Skaityti daugiau apie Vidą: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37320&p_k=1

 

Titas Masiulis – Lietuvos laisvės gynėjas, vienas iš 1991 m. sausio 13-osios aukų, žuvo Sovietų Sąjungos karinės agresijos prieš atkurtą Lietuvos valstybę metu. 1991 m. sausio 13-osios naktį buvo nušautas prie Televizijos bokšto Vilniuje. Titas Masiulis žuvo būdamas 28 metų.

Skaityti daugiau apie Titą: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37321&p_k=1

 

Alvydas Matulka – Lietuvos laisvės gynėjas, vienas iš Sausio 13-osios aukų. Sausio 13-osios naktį mirė nuo ūmaus miokardo infarkto Nepriklausomybės aikštėje prie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų, Sovietų Sąjungos karinės agresijos prieš atkurtą Lietuvos valstybę metu. Alvydas Matulka mirė būdamas 35-erių metų.

Skaityti daugiau apie Alvydą: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37322&p_k=1

 

Apolinaras Juozas Povilaitis – Lietuvos laisvės gynėjas, vienas iš 1991 m. sausio 13-osios aukų, žuvo Sovietų Sąjungos karinės agresijos prieš atkurtą Lietuvos valstybę metu. sausio 13-osios naktį prie Televizijos bokšto buvo nušautas sovietų desantininkų, pataikė trys kulkos – žuvo vietoje.  Apolinaras Povilaitis buvo vyriausias iš tą naktį žuvusiųjų prie Vilniaus televizijos bokšto. Vasario mėnesį jam būtų sukakę 54 metai.

Skaityti daugiau apie Apolinarą: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37323&p_k=1

 

Ignas Šimulionis – sausio 13-osios naktį prie Televizijos bokšto buvo nušautas sovietų desantininkų. Tėvai jį rado tik kitą dieną morge. Asmenybė buvo nustatyta pagal šaukimo į sovietinę armiją lapelį.  Prokuratūros mirties ekspertizės aktuose nurodyta mirties priežastis: mirė per keletą sekundžių ar minučių. Septynios kulkos, viena mirtina į kaktą, kitos – į ranką, krūtinę, pilvą. Parkritusiam jam buvo trenkta buože į galvą. Ignas Šimulionis žuvo būdamas 17 metų.

Skaityti daugiau apie Igną: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37324&p_k=1

 

Vytautas Vaitkus – Lietuvos laisvės gynėjas, vienas iš 1991 m. sausio 13-osios aukų, sausio 13-osios naktį sovietų desantininkų buvo nušautas prie Televizijos bokšto. Vytautas Vaitkus žuvo būdamas 47 metų.

Skaityti daugiau apie Vytautą: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37325&p_k=1

 

 

 

Skip to content