Menu Close

Laurinavičius Jonas

CITATA.

Žurnalistika – mano gyvenimas.
Spindintis kelias nuo vaiko dienų
Nenurimstantis kaip srovenimas.
Su knyga ir su plunksna
Laimingas esu.

Jonas Laurinavičius

BIOGRAFIJA. Jonas Laurinavičius (g. 1938 m. liepos 7 d. Pajautuose, Onuškio valsčius, Trakų apskritis) – Lietuvos žurnalistas, filologas, kraštotyrininkas, humoristas, redaktorius, visuomenės bei politinis veikėjas.

Mokėsi Pasamavio pradinėje mokykloje, Onuškio vidurinėje mokykloje. 1964 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1964–1989 m. Lietuvos radijo korespondentas, Kaišiadorių rajono kultūros skyriaus vedėjas, Kaišiadorių rajono laikraščio „Į komunizmą“ bei Mažeikių rajono laikraščio „Pergalės vėliava“ redakcijų darbuotojas. 1990–1995 m. Kaišiadorių rajono tarybos pirmininko pavaduotojas. Nuo 1991 m. laikraščio „Kaišiadorių aidai“ redaktorius. Di­dži­ą­ją gy­ve­ni­mo da­lį pra­lei­do dirb­da­mas Kai­šia­do­ry­se. Šį kraš­tą, jo gar­sius žmo­nes jis ap­ra­šė pla­čiai, su mei­le ir ga­baus kraš­to­ty­ri­nin­ko pro­fe­sio­na­lu­mu. 2013 m. ta­po Kai­šia­do­rių ra­jo­no gar­bės pi­lie­čiu.

Nuo 1972 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, Lietuvos kultūros fondo „Knygnešio“ draugijos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos, Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narys, Lietuvos kraštotyros draugijos garbės narys. Vadovauja Kaišiadorių rajono literatų klubui „Gija“. 1990–1995 m. Kaišiadorių rajono tarybos deputatas, 1996–1997 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narys. Paskelbė šimtus straipsnių kraštotyros tema. 1986 m. Paminklų apsaugos ir kultūros draugijos centro tarybos buvo pripažintas aktyviausiu kraštotyros sąjūdžio propaguotoju Lietuvoje, apdovanotas medaliais „Už nuopelnus Lietuvai“ ir „Už nuopelnus kraštotyrai ir paminklų apsaugai“.Jonas Laurinavičius – Lietuvos kraštotyros draugijos, Tėvynės pažinimo draugijos Garbės narys, Kaišiadorių rajono Garbės pilietis, jam suteiktas Gamtosaugos žymūno vardas, 2008 m. suteiktas meno kūrėjo statusas. Pelnęs gausybę diplomų, prizų, garbės ir pagyrimo raštų, padėkų už nuoširdų darbą kraštotyroje, aktyvią veiklą vystant kūno kultūrą ir sportą, dvasinės kultūros puoselėjimą, už pagarbą literatūriniam žodžiui, už vaisingą darbą puoselėjant tautinę savastį.

KŪRYBA. Spaudoje paskelbė daugiau kaip 2000 publikacijų kraštotyros tema. Parašė kraštotyros knygas „Nusilenkimas knygnešiams ir daraktoriams” (1991), „Kaišiadorių krašto žmonės. 100 biografijų” (2002), „Kaišiadorių miesto kronika” (2006, 2011), „Knygnešių dalia” (2014), „Tremtiniai” (2014). Apie garsius Kaišiadorių krašto žmones: „Jonas Aistis ir Rumšiškės” (1992, 2009), „Stasys Tijūnaitis” (1995), „Ramūnas Šiškauskas. XVII olimpinių žaidynių prizininkas” (2000), „Kazimieras Brazauskas” (su G. Ilgūnu, 2006), „Atvira širdimi” (2011, apie Kaišiadorių vyskupijos hierarchus), „Prezidentas Algirdas Brazauskas ir Kaišiadorys” (2014), „Kaišiadorių krašto šviesuoliai” (2015). Žurnalistikos istorijos: „Kaip gyvi, mano kurso draugai?” (4 kn. 2009-2014), „Iš žurnalisto archyvo” (7 kn. 2008-2014), „Žurnalistai” (2017), „Bendraplunksniai” (2018) . Autobiografinių novelių „Tolimosios atodangos” (2011), „Vidurnakčio pašvaistė” (2013), „Pamiškės sodyba” (2017), literatūrinių padavimų, legendų „Brangiausias lobis” (2013), aforizmų ir sentencijų „Brūkštelėjimai” (1998, 2011, rusų k. 2017, lenkų k. 2018), poezijos „Tylus atodūsis” (2015), „Trigubu žvilgsniu” (2018), epigramų „Su minuso ženklu” (2015), humoristinių pastebėjimų apie žymius Lietuvos žmones „Šyptelėjimai” (2017). Kūryba skelbta žurnalistų poezijos knygoje „Sušvieski, saule” (2014).[1][2]

ŠALTINIAI. http://www.wikiwand.com/lt/Jonas_Laurinavi%C4%8Dius_(1938)

  1. https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Laurinavi%C4%8Dius_(1938)
  2. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 266 psl.
  3. https://www.kaisiadoriuvb.lt/lt/virtualios-parodos/200-laurinaviciusknygosbrosiuros
  4. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=227198
  5. Žmogus su nenutylančia plunksna rankose, 2008-11-04
  6. „Kaišiadorių aidai – Įteiktos Garbės piliečio vardo regalijos ir Kultūros premijos“. kaisiadoriuaidai.lt. 2014-01-09. Suarchyvuotas originalas 2016-03-05. Nuoroda tikrinta 2016-05-01.
  7. https://aidas.us/jonas-laurinavicius-knyga-veja-knyga
Skip to content