Menu Close

Kvietimai į renginius

LR Prezidento Valdo Adamkaus ir Ponios Almos Adamkienės kvietimas į priėmimą, 2008 m. [Nuotr. iš VUBF309–279]
LR Prezidento Valdo Adamkaus ir Ponios Almos Adamkienės kvietimas į iškilmingą Vasario 16-oios minėjimą, 2008 m. [Nuotr. iš VUBF309–279]

Kvietimai A. Glosienei dalyvauti įvairiuose renginiuose ir renginių programos. [Nuotraukos iš VUB RS, F309–54]

Skip to content