Menu Close

Kun. Česlovo Kavaliausko poezija

„Kunigas Česlovas Kavaliauskas buvo ne tik teologas, mokslininkas, Šventojo Rašto vertėjas, bet ir poetas. Išlikusios eilės ir eilių vertimai yra rinkinyje „Pažadėtoji žemė“, išleistame po Kunigo mirties. Eilės persmelktos meile. Meile Dievui, mokslui ir žmogui. Tačiau daug eilių yra sudeginęs pats Kunigas, kai kurie niekur nepublikuoti eilėraščiai saugomi mano asmeniniame archyve” (dr. Jurgita Fedorinienė).

Keletas eilėraščių iš Kunigo poezijos ir vertimų rinkinio „Pažadėtoji žemė“:

Stella Maris

Tu kaip meilė graži, Stella Maris,

Kaip pavasario džiaugsmas skaisti –

Visos dainos ir maldos nemarios,

Tau, o žavi Stella Maris!

Kai blaškėsi jūra ir siuto arkanai,

Kai draskėsi vėjai pikti –

Laimėjau Tik Tavąjį vardą ištaręs;

Ištiesęs rankas į Tave, Stella Maris!

 

Ar negirdėjai paukštės…

Ar negirdėjai paukštės suokiant

sužeistos?

tuomet nekaltink –

liaupsinti nemoku

Ir pataikauti –niekados!

Ar negirdėjai paukštės suokiant

sužeistos?

 

Motinai

O motina, o saule rudenio alėjų!

Prieš gelmę tavo mylinčių akių

Be žodžių savo sielvartą išlieju

Ir savo nuodėmes jaučiu.

O motina, jei tavo sūnui,

Kas man dar šventa po rudens šalnų, –

Kaip žiedas nekaltos ramunės

Šventa esi man, mama, tu….

 

Tu užsimerk…

Tu užsimerk

Aš lūpom

Perskaityt galiu

Melodijas

Dainuojančių akių…

 

Simfonija

Tikiu, kad atomo žaidimas,

kad judesys simpatiškų jėgų,

Nupynė saulės sonatiną

Ir kontrapunktą spindulių.

 

Tikiu, kad baltas vyšnios žiedas

Iš elektronų neramių

Galingą evoliucijos Rigvedą

Dainuoja gamomis bangų.

 

Tikiu, kad mėlynos sonatos,

Žvaigždėto skliauto platuma,

Prabyla spektro aparatuose

Kūrybinės minties daina.

 

Tikiu, kad akyse mergelės, –

Preliudas chemijos grakštus,

Kad meilės paslaptingas kelias

Be H2O – nerealus.

 

Tikiu, kad žemės menkas taškas –

Tik lašas jūros vandeny.

Ne mums žvaigždžių slaptingas raštas.

Ne mes pasaulio vidurys.

 

Ir dar tikiu, kad visas kosmas –

Simfonija nedūžtančių garsų,

Didžios minties galingas postas

Iš didžio genijaus sapnų.

 

 

 

 

Skip to content