Menu Close

KNYGOS APIE KAIŠIADORIŲ KRAŠTĄ IR JO ŽMONES: knyga „Kovose dėl Nepriklausomybės. Kaišiadorių regionas 1918–1923 m.“

Rubrikoje „Knygos apie Kaišiadorių kraštą ir jo žmones“ pristatome naujausią Kaišiadorių muziejaus direktoriaus Olijardo Lukoševičiaus sudarytą knygą „Kovose dėl Nepriklausomybės. Kaišiadorių regionas 1918–1923 m.“

Ši knyga siūlo mūsų gana naują žvilgsnį į tarpukario nepriklausomos Lietuvos valstybės ir visuomenės formavimosi istoriją. Jos dėmesio centre – Kaišiadorių (Trakų) apskrityje ir aplinkiniame regione vykę valstybingumo kūrimo procesai. Ji kelia esminį klausimą: kaip užsitęsusių karų sąlygomis buvo kuriamas Lietuvos valstybingumas toli nuo politinės galios centrų?

Jos veikėjai – daugybė šiame krašte gyvenusių ir veikusių žmonių: nuo vietos ūkininkų, prekeivių ir kunigų iki savivaldos darbuotojų, karo komendantų ir kareivių. Knygoje, paremtoje gausia ir mažai žinoma archyvų medžiaga, atskleidžiami sudėtingi ir dažnai prieštaringi valstybės ir modernios lietuviškos tapatybės formavimosi procesai: nuo Pirmojo pasaulinio karo poveikio Kaišiadorių apskrities gyventojų politiniam sąmoningumui iki Lietuvos ir Lenkijos konflikto įtakos daugiatautei krašto gyventojų visuomenei.

Knygą sudaro aštuoni skyriai:

Pirmame skyriuje pateikiama medžiaga paaiškina, kodėl kovų dėl Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį vietiniai gyventojai pasitiko ekonomiškai išsekinti vokiečių okupacijos.

Antrame skyriuje rašoma apie kovas su Sovietų Rusijos kariuomene – raudonarmiečiais. Pagrindinis šios dalies epizodas – 1919 m. balandžio 2–8 d. kautynės Žaslių ir Žiežmarių apylinkėse.

Trečiame skyriuje pereinama prie kovų su Lenkijos kariuomene, kurios faktiškai prasidėjo 1919 m. liepos 7 d. Žiežmarių apylinkėse.

Ketvirtame skyriuje išskiriamos dvi pagrindinės ir pavojingiausios vidaus priešų grupės – bolševikai ir lenkų aktyvistai.

Penktame skyriuje kalbama apie vietinių savivaldybių kūrimą ir jų veiklą karo ir pokario laikotarpiu.

Šeštas skyrius paskirtas Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos Trakų skyriaus veiklai.

Septintame skyriuje minimi Trakų (Kaišiadorių) apskrityje ir gretimuose valsčiuose išlikę karių kapai, primenantys žuvusių karių vardus ir žymintys ginkluotų susirėmimų vietas.

Aštuntame skyriuje pateikiamos 523 savanorių ir buvusių 1919–1920 m. kovų dalyvių, kurių sąrašas nėra baigtinis, biografijos.

Elektroninė knyga prieinama viešai Kaišiadorių muziejaus tinklalapyje: https://www.kaisiadoriumuziejus.lt/…/leidiniai-apie…/

Apie knygą:
Olijardo Lukoševičiaus naujos knygos pristatymas
Vytauto Didžiojo karo muziejuje istorikas Olijardas Lukoševičius pristatys savo naująją knygą „Kovose dėl Nepriklausomybės. Kaišiadorių regionas 1918-1923 m.”
Naujoji Kaišiadorių istoriko knyga – pagrindas ateities kartoms, žvelgiant į istoriją šimtmečiu atgal

Apie knygos autorių:

Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas

Olijardas Lukoševičius: darbas – lyg adrenalinas

Kaip žiežmariečiai savivaldos norėjo ir kiti istoriški nutikimai

Olijardo Lukoševičiaus išleistos knygos:

  1. Kovose dėl nepriklausomybės: Kaišiadorių regionas 1918–1923 m. / Olijardas Lukoševičius. – 2024
  2. Trakų penktoji rinktinė: Kaišiadorių regiono šaulių istorija 1919–1940 m. / Olijardas Lukoševičius. – 2021
  3. Kaip žiežmariečiai savivaldos norėjo ir kiti istoriški nutikimai / Olijardas Lukoševičius. – 2019
  4. Trakų (Kaišiadorių) apskritis 1918–1940 m.: tarp valdžios ir savivaldos / Olijardas Lukoševičius. – 2019
  5. Kaišiadorių bažnytinis paveldas / Olijardas Lukoševičius. – 2017
  6. Senųjų Žiežmarių albumas / Olijardas Lukoševičius. –  2016.
  7. Paparčių apylinkių kultūros paveldas / Olijardas Lukoševičius. –  2015
  8. Palomenės istorija: XX amžius / Olijardas Lukoševičius. – 2015
  9. Kaišiadorių kultūros paveldas / Olijardas Lukoševičius. – 2012
  10. Kaišiadorių parapijos ir vyskupijos istorijos bruožai / Olijardas Lukoševičius. – 1996

   

   

   

      

Olijardo Lukoševičiaus sudarytos knygos:

1.  Kaišiadorys: Didžiojo karo pėdsakais (1915-1918 m.) / [sudarytojas Olijardas Lukoševičius]. – 2015
2. Kauno apskrities tautodailės paroda : katalogas [Kaišiadorys, 2005 m. rugsėjo 24 d. / sudarė Olijardas Lukoševičius, Diana Tomkuvienė]. – 2005
3. Kaišiadorių rajono kultūros įstaigos / [sudarė K. Dzeventlauskienė, O. Lukoševičius]. – Kaišiadorys, 2009
4. Kaišiadorių muziejus, 1998-2003 m. / [sudarytojas Olijardas Lukoševičius]. – Kaišiadorys, 2003
5. Kaišiadorys: miesto ir apylinkių praeitis : straipsnių rinkinys / [sudarytojas Olijardas Lukoševičius]. – Kaišiadorys, 1999
6. Kietaviškės : [Kietaviškių seniūnijos istorinė apžvalga / sudarė Danutė Gudelienė … [et al.]. – Kaišiadorys, 1998

    

   

 

 

Skip to content