Menu Close

KAIŠIADORIEČIAI KURIA: dailininkų Leono Glinskio ir Audronės Skarbaliūtės sudaryta knyga „Akimirkos stebuklas“

Rubrikoje „Kaišiadoriečiai kuria“ pristatome menininko Leono Glinskio ir keramikės Audronės Skarbaliūtės sudarytą dvitomį „Akimirkos stebuklas“.

Knyga „Akimirkos stebuklas“ yra 30-ties metų kūrybinio-pedagoginio darbo su vaikais ir jaunimu rezultatas. Knygoje pateiktos per šį laikotarpį sukurtų vaikų (nuo 4 m. iki 18 m.) keramikos darbų bei pačių lipdančių vaikų nuotraukos, autorių autentiškos gyvenimo kelio istorijos, atsiminimai apie keramikos būrelį, filosofiniai straipsniai, supažindinama su lipdymo procesais, technologijomis. Dvitomyje sutalpinti 167 vaikų 371 darbas.

Visi moksleivių keramikos darbai priklauso Audronės ir Leono Glinskių dirbtuvėms ruošiamam vaikų keramikos darbų muziejui.

 

Apie knygą:

„Dvitomis ne tik dokumentuoja ilgametį pedagogės darbą – tai aukšto lygio dizaino bei poligrafinio darbo leidinys, pasižymintis ne tik informatyvumu, bet ir įspūdinga keramikos darbų fotografavimo kultūra, o jame pateikti vizualiniai bei verbaliniai vaikų kūrybos artefaktai neabejotinai žadina ir skaitytojo kūrybines galias“ (Violeta Krištopaitytė -Jocienė, Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus Dailėtyros sekcijos pirmininkė).

Ryto suktinis. Leonas ir Audronė vaikų vaizduotę išlaisvina savo keramikos būrelyje: gyvenime tiek daug gali nuveikti, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2022 02 27

Knyga „Akimirkos stebuklas: Pravieniškių vaikų keramikos darbai“ – ugdymas kultūra / Kaišiadorių aidai, 2022 01 23

Audronės ir Leono Glinskių knygos-fotoalbumo „Akimirkos stebuklas“ pristatymas / rumsiskiukc.lt, 2022 01 04

   

Leonas Vytautas Glinskis 

  „Turbūt pasirodytų keista, jeigu  kuriame nors renginyje Leoną Glinskį pamatytume be amžinos jo draugės – video kameros. Jiedu abu tiesiog suaugę vienas su kitu ir vienas be kito neįsivaizduojami.
Leonas Glinskis – menininkas.  Jo grafikos darbai tikri, vyriški, aštrūs,  jo metalo dirbiniai  grakštūs, subtilūs, atrodo stebėtinai lengvi – tartum būtų ažūriniai. It metalo mezginiai. Tai – tvirto žmogaus ir tvirto charakterio reikalaujantis menas.
Leonas Glinskis toks ir yra – tikras Sąjūdžio kovų, atgimusios Lietuvos metraštininkas. Revoliucionierius.
Ir nežinia  ko jame daugiau – meno žmogaus ar kovotojo, pastabaus įvykių registruotojo, stebėtojo ir fiksuotojo. Jame tiek daug Lietuvos, kad jai jis atidavė visą savo gyvenimą ir savo širdį“ (Ramutė Šimelienė).

Apdovanojimai:

  • 2020 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premija už svarų indėlį puoselėjant ir skleidžiant gyvąją tradicinę kultūrą, įgyvendinant istorinio paveldo išsaugojimo, jo prieinamumo visuomenei didinimo iniciatyvas.
  • 2017 m. Kultūros ministerijos premija už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą.
  • 2010 m. Sausio 13-osios atminimo medalis (2010).
  • 2000 m. Lietuvos nepriklausomybės medaliu už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomą valstybę.

Audronė Skarbalūtė-Glinskienė

„… Paslaptinga molio jėga traukia.  Audronę Skarbaliūtę ji pakerėjo visam gyvenimui. Kūryba padeda jai realizuoti save. Kūrybos trokšta ir tie vaikai, kurie ateina pasisemti slaptingų molio pasakos galių Audronės Skarbaliūtės-Glinskienės dirbtuvėse. Ir ją tai džiugina. Užaugę jie pabirs įvairiais gyvenimo keliais, tačiau niekada nepamirš jos pamokų molio dirbtuvėse, vietoje, kur plazdėjo jų kūrybos paukštė, kai kuriuos iš jų išvedusi į platesnius vandenis…
Visi kurkime čia ir dabar, nes tai mūsų brydė laike“ (Ramutė Šimelienė).

 

Apdovanojimai:

  • 2013 metų Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premijos paskirtos: keramikei Audronei Skarbaliūtei – už aktyvią kultūrinę, meninę veiklą, kryptingą ir gilų jaunosios kartos meninį ir tautinį ugdymą, už gyvenamosios aplinkos turtinimą ir bendruomeniškumo idėjų skleidimą, už Kaišiadorių vardo garsinimą Lietuvoje.

Apie Audronę ir Leoną Glinskius:

 

5 vaikus ir 18 anūkų užauginę Audronė ir Leonas: įvaizdavus, kad žmonių grandinė tęsiasi iki Talino, per nugarą ėjo šiurpas, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2019 08 22

Keramikos būrelis / Rumšiškių kultūros centras

Gyvenimas Sąjūdžiui ir Lietuvai; Kaišiadorių aidai, 2014 05 12

Brydė laike / Kaišiadorių aidai, 2014 05 12

Knygos „Iš praeities į dabartį“ (2012 m.) sudarytojai. Pirmoje dalyje į knygą sudėti surinkti ir užrašyti pravieniškiečių pasakojimai apie Pravieniškių gyvenvietės istoriją, žmonių likimus. Antroje dalyje – dabartis straipsniuose iš leidinio „Pravieniškių kaimo laikraštis“. Knyga gausiai iliustruota archyvinėmis nuotraukomis.

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content