Menu Close

Kaišiadorių rajono savivaldybės Jono Aisčio literatūros premijos laureatai

Aš iš margo svieto smulkmenų, detalių:
Lauko, pievų, miško, skliauto ir žvaigždžių
Susikūriau savo pasakišką šalį –
Pats nepasidžiaugęs, perdaviau žodžiu.

(Iš Jono Aisčio eilėraščio „Karunka“)

JONO AISČIO LITERATŪROS PREMIJA

Jono Aisčio literatūros premija įsteigta 2004 metais Kaišiadorių  rajono savivaldybės tarybos švenčiant poeto Jono Aisčio 100-ąsias gimimo metines.

Premija teikiama kiekvienais metais birželio mėnesį už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą, už aistiškos dvasios puoselėjimą kūryboje. Konkurse vertinamos per pastaruosius dvejus metus išleistos poezijos, eseistikos, prozos, literatūros mokslo knygos.

LAUREATAI:

2023 m. Antanas Šimkus už aistiškos lyrizmo dvasios puoselėjimą poetinėje kūryboje – eilėraščių knygą „Vakaras dega“. Užsakyti knygą.

2022 m. Erika Drungytė už aistiškos lyrizmo dvasios puoselėjimą poetinėje kūryboje už eilėraščių knygą „Kalnas ir miestas“. Užsakyti knygą.

2022 m. Tomas Taškauskas už eilėraščių knygą „Amžinybės mozaikos“. Užsakyti knygą.

2021 m. Jonas Laurinavičius už Jono Aisčio kūrybos sklaidą esė knygoje „Ąžuolai žalieji“  ir eilėraščių rinkinyje „Rugsėjo gėlės“. Užsakyti knygą.

2021 m. Rimvydas Stankevičius už eilėraščių knygą „Kiaurai kūnus“. Užsakyti knygą.

2020 m. Donaldas Kajokas už aistiškos lyrizmo dvasios puoselėjimą knygoje „Juodraščiai. 1977–1985“. Užsakyti knygą.

2019 m. Stasys Lipskis už biografinę knygą apie J. Aisčio gyvenimo dramą „Ilgesio elegijos“. Užsakyti knygą.

2019 m. Dovilė Zelčiūtė už eilėraščių knygą „Prieglaudos miestai“ . Užsakyti knygą.

2018 m. Edmundas Janušaitis už poezijos knygą „Debesų sala“. Užsakyti knygą.

2017 m. Vainius Bakas už eilėraščių rinkinį „Kaštonų tonai“. Užsakyti knygą.

2016 m. Jonas Liniauskas už poezijos knygą „Sutartinė“. Užsakyti knygą.

2015 m. Vladas Vaitkevičius už poezijos knygą „Saulėlydžio ornamento spindesys“. Užsakyti knygą.

2014 m. Julius Keleras už poezijos knygą „Vėliau, gerokai vėliau“. Užsakyti knygą.

2013 m. Aidas Marčėnas už poezijos knygą „Ištrupėjusios erdvės“. Užsakyti knygą.

2012 m. Antanas A. Jonynas už poezijos knygą „Kambarys“. Užsakyti knygą.

2011 m. Stasė Lygutaitė-Bucevičienė už poezijos knygą „Seniai, bet dabar“. Užsakyti knygą.

2010 m. Justinas Marcinkevičius už poezijos knygą „Vėlyvo vėjo vėliavos“. Užsakyti knygą.

2009 m. Jonas Endrijaitis už poezijos knygą „Lietaus raitelis“. Užsakyti knygą.

2008 m. Leonardas Gutauskas už poezijos knygą „Švytintys kūnai“. Užsakyti knygą.

2008 m. Vytautas V. Landsbergis už eilėraščių knygą „Debesys panašūs į žmones“. Užsakyti knygą.

2007 m. Aldona Ruseckaitė už poezijos knygą „Bėk, kiele, bėk“ bei už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą. Užsakyti knygą.

2006 m. Robertas Keturakis už poezijos knygą „Lelijos šventam Kazimierui“. Užsakyti knygą.

             „Ir niekad vėlai“. Užsakyti knygą.

2006 m. Aldona Puišytė už eilėraščių knygą – „Įsiklausyti“ Užsakyti knygą.

             Poezijos rinktinę „Palaimink žodį ir aidą“. Užsakyti knygą.

2005 m. Stanislovas Abromavičius už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą, už aistiškos dvasios puoselėjimą kūryboje.

2004 m. Jonas Juškaitis už eilėraščių knygą „Eglė vasaros naktį“. Užsakyti knygą.

 

2023 m.

Antanas Šimkus už aistiškos lyrizmo dvasios puoselėjimą poetinėje kūryboje – eilėraščių knygą „Vakaras dega“

2022 m.

Erika Drungytė už aistiškos lyrizmo dvasios puoselėjimą poetinėje kūryboje už eilėraščių knygą „Kalnas ir miestas“.

Tomas Taškauskas už eilėraščių knygą „Amžinybės mozaikos“.

2021 m.

Jonas Laurinavičius už Jono Aisčio kūrybos sklaidą esė knygoje „Ąžuolai žalieji“  ir eilėraščių rinkinyje „Rugsėjo gėlės“.

Rimvydas Stankevičius už eilėraščių knygą „Kiaurai kūnus“.

2020 m.

Donaldas Kajokas – poetas, eseistas, prozininkas

2020 Donaldas Kajokas už aistiškos lyrizmo dvasios puoselėjimą knygoje „Juodraščiai. 1977-1985“. (Kauno r. muziejus, 2019)

2019 m.

Stasys Lipskis – kritikas, literatūrologas

2019 m. Stasys Lipskis už biografinę knygą apie J. Aisčio gyvenimo dramą ,,Ilgesio elegijos“.

 

Dovilė Zelčiūtė – poetė, dramaturgė, eseistė

2019 m. Dovilė Zelčiūtė už eilėraščių knygą ,,Prieglaudos miestai“.

 

2018 m.

Janušaitis Edmundas – poetas, bardas

2018 m. Edmundas Janušaitis už poezijos knygą ,,Debesų sala“.

 

2017 m.

Vainius Bakas – poetas, literatūros tyrinėtojas, redaktorius

2017 m. Vainius Bakas už eilėraščių rinkinį ,,Kaštonų tonai“.

 

2016 m.

Jonas Liniauskas – poetas, knygų vaikams autorius.

2016 m. Jonas Liniauskas už poezijos knygą „Sutartinė“.

 

2015 m.

Vladas Vaitkevičius – poetas

2015 m. Vladas Vaitkevičius už poezijos knygą „Saulėlydžio ornamento spindesys“.

 

2014 m.

Julius Keleras poetas, vertėjas, dramaturgas.

2014 m. Julius Keleras už poezijos knygą „Vėliau, gerokai vėliau”.

 

2013 m.

Aidas Marčėnas – poetas, eseistas, kritikas.

2013 m. Aidas Marčėnas už poezijos knygą „Ištrupėjusios erdvės”.

 

2012 m.

Antanas A.Jonynas – poetas, vertėjas

2012 m. Antanas A. Jonynas už poezijos knygą „Kambarys”.

 

2011 m.

Stasė Lygutaitė – Bucevičienė – poetė

2011 m. Stasė Lygutaitė-Bucevičienė už poezijos knygą „Seniai, bet dabar“.

 

2010 m.

Justinas Marcinkevičius – poetas, prozininkas, dramaturgas, vertėjas

2010 m. Justinas Marcinkevičius už poezijos knygą „Vėlyvo vėjo vėliavos”.

 

2009 m.

Jonas Endrijaitis –  poetas, publicistas, pedagogas

2009 m.  Jonas Endrijaitis už poezijos knygą „Lietaus raitelis“.

 

2008 m.

Gutauskas Leonardas – poetas, prozininkas, rašytojas

2008 m. Leonardas Gutauskas už poezijos knygą „Švytintys kūnai”.

 

Vytautas V. Landsbergis – poetas, prozininkas, dramaturgas

Vytautas V. Landsbergis už eilėraščių knygą „Debesys panašūs į žmones”.

 

2007 m.

Aldona Ruseckaitė poetė, prozininkė, muziejininkė

2007 m. Aldona Ruseckaitė už poezijos knygą „Bėk, kiele, bėk” bei už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą.

 

2006 m.

Robertas Keturakis – poetas, prozininkas

2006 m. Robertas Keturakis už poezijos knygas „Lelijos šventam Kazimierui”
bei „Ir niekad vėlai”.

 

Aldona Elena Puišytė – poetė, eseistė, vertėja

2006 m. Aldona Puišytė už eilėraščių knygą „Įsiklausyti” ir poezijos rinktinę „Palaimink žodį ir aidą”.

 

2005 m.

Stanislovas Abromavičius – poetas, prozininkas, publicistas

2005 m. Stanislovas Abromavičius už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą, už aistiškos dvasios puoselėjimą kūryboje.

 

2004 m.

Jonas Juškaitis – poetas, vertėjas, eseistas

2004 m. Jonas Juškaitis už eilėraščių knygą „Eglė vasaros naktį”.

 

Skip to content