Menu Close

Folkloro ansamblis „Kupolė“

       

1982 metais laimėjęs konkursą Antanas Bernatonis paliko Veterinarijos institutą Kaišiadoryse ir pradėjo  dirbti docentu Lietuvos veterinarijos akademijos (LVA) Vidaus ligų katedroje. Paragintas bičiulio  doc. Jono Čepulio bei kitų kultūrai neabejingų kolegų ėmėsi iniciatyvos atkurti LVA studentų folkloro ansamblį.

Paskelbus apie priėmimą studentų bendrabučio salėje vos sutilpo norintys dalyvauti būsimo ansamblio veikloje. Prasidėjo intensyvios repeticijos, pokalbiai įvairiomis folkloro temomis. Nuo pat pirmosios repeticijos ansamblio veikloje aktyviai dalyvavo studentai: Zigmas Kalesinskas, Algirdas Breidokas, Rasa Petkevičiūtė ir Eugenija Jusaitė, Elytė Žeimytė, Zita Žulkutė ir Vilija Kontrimaitė. Jie buvo pirmieji organizatoriai, ansamblio kūrėjai, vadovo pagalbininkai. „O mes didžiuojamės, kad savo programas ruošiame visi bendrai. Kartais man priklausė tik idėja, programos tema, o visa kita – visų mūsų rūpestis. Iš mūsų tėviškių surinktos dainos, mūsų senelių papasakoti nutikimai, mūsų praktikų metu užrašyti papročiai susilieja į vieną darbą. Nesinori nurodinėti žmonėms, kokią konkrečią dainą jie turi dainuoti, kokį žaidimą žaisti – šito dera pasiklausti ir kiekvienos širdies“ (Antanas Bernatonis).

Pirmasis ansamblio koncertas įvyko 1983 m. balandžio 23 d. Kaišiadorių antrojoje vidurinėje mokykloje, kur vyko tradicinė mokyklos šventė „Poezijos pavasarėlis“. Ši data ir laikoma „Kupolės“ gimtadieniu.

Ansamblio meninis lygis kilo stebėtinai greitai. Į repeticijas nuolat susirinkdavo 40–50, o kartais net 80 studentų. Ansamblis greitai tapo mėgstamas ir populiarus meno kolektyvas, dalyvavo ne tik Kauno miesto, bet ir respublikiniuose renginiuose.

„Kupolė“ buvo parengusi svarbiausių liaudies kalendorinių švenčių – advento, Kalėdų, Užgavėnių, Jurginių, Vėlinių programas. Žemės ūkio darbų – pirmosios vagos, rugiapjūtės, kūlimo programas. Dainavo partizanų dainas, giedojo senąsias katalikų bažnytines giesmes. „Dainuojam, kaip seniau dainavo – kad kaimas su kaimu, laukas su lauku susišauktų – ne itališku belkantu, o balsu, kokį Dievas davė“ (Antanas Bernatonis).

Be koncertinės veiklos „Kupolė“ vyko į ekspedicijas užrašinėjo dainas, kitą tautosakinę, istorinę medžiagą.

1987 m. ansambliui buvo suteiktas liaudies kolektyvo garbės vardas ir pavadinimas „Kupolė“.

2003 metais „Kupolė“ gavo aukščiausią įvertinimą — Aukso paukštę.

Pirmoji repeticija, 1983
Baldų kombinatas, 1984 m., Jonava
Aplinkos šventė, 1983 m., Kaišiadorys
1984 m., Rumšiškės
1989 m., Rumšiškės
1989 m., Vengrija
1989 m., Latvija
1998 m., Rumšiškės
1992 m., Olandija
„Kupolei“ 15 metų, 1998 m., Pravieniškės
„Aukso paukštės“ įteikimas, 2003 m.
Rasos šventė, 2005 m., Marcinkonys
Romansų vakare 2006 m.
2010 m., Italija
Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje, 2011 m.
VU Šv. Jonų bažnyčioje, 2015 m.
Romansų vakare
Antanas su kraštiete Laima Kurgonaite-Purliene
Skip to content