Menu Close

Audronės Glosienės biografija

Audronė Glosienė gimė 1958 m. spalio 4 d. Raseinių rajono Ariogalos mieste. 1960 m. tėvai persikėlė gyventi į Kaišiadorių r. Stabintiškių kaimą, vėliau į Rumšiškes. Šeimoje visada buvo „knyginė“ aplinka. Mama Onutė Bulbovienė dirbo Rumšiškių bibliotekoje, tada įsikūrusioje gretimame name. Audronė jai dažnai padėdavo, netgi pavaduodavo. Taigi bibliotekininkystės specialybę pasirinko neatsitiktinai. Baigusi vidurinę mokyklą įstojo į Vilniaus universitetą (buvusį Valstybinį V. Kapsuko universitetą) istorijos fakultetą (bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybę). 1980 m. apgynė diplominį darbą „Nacionalinės bibliografijos sudarymo metodika“.

Prof. Audronė Glosienė savo asmenybe įrodė, kad bibliotekininkystės ir informacijos srityje galima nuveikti daug. Baigusi studijas Vilniaus universitete ir įgijusi bibliotekininkės ir bibliografės kvalifikaciją, vėliau dirbo VU informacijos problemų mokslinio tyrimo laboratorijoje, baigė bibliotekininkystės ir bibliografijos aspirantūros studijas ir įgijo socialinių mokslų daktaro laipsnį. 1993 m. apgynė disertaciją „Knygų leidyba ir platinimas Lietuvoje 19181940 metais“. Už ją buvo suteiktas pirmą kartą nepriklausomoje Lietuvoje socialinių mokslų daktarės laipsnis.

1996 m. A. Glosienei Vilniaus universiteto Tarybos sprendimu suteikiamas docento pedagoginis vardas. Profesorė, ne kartą studentams dėsčiusi ir mokiusi daugybės bibliotekininko vaidmenų, pati jų atliko ne vieną. A. Glosienė buvo VU Komunikacijos fakulteto prodekanė ir dėstytoja, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto vedėja ir direktorė, VU bibliotekos generalinė direktorė. Vilniaus universitete dėstė lektologiją – discipliną apie skaitymą ir skaitytoją. Daugelio tarptautinių projektų vadovė ir dalyvė, knygų ir straipsnių autorė, naujojo MKIC (Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras) sumanytoja.

Erudicija, profesionalumas, gebėjimas sutelkti aplink save kolegas – mokslininkus, pedagogus, praktikus, studentus– bendrai veiklai prisidėjo prie A. Glosienės veiklos rezultatų. Jos veikla ir darbai buvo pastebėti ir įvertinti. 2003 metais Audronei Glosienei skirta LR Kultūros ministerijos premija už bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose. A. Glosienės mokslinių darbų, kurie viršija šešias dešimtis, pagrindu 2004 m. parengiama ir habilitacijos procedūrai teikiama mokslo darbų apžvalga „Bibliotekininkystės plėtra informacijos ir kultūros politikos kontekste“. Vilniaus universiteto Komunikacijos ir Filosofijos fakultetų tarybų sudaryta habilitacijos komisija nusprendžia, kad šie darbai atitinka humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties habilitacijos reikalavimus. Atlikusi habilitacijos procedūrą, A. Glosienė jau nuo 2005 m. tapo Vilniaus universiteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto profesore.

A. Glosienė stažavosi Oulu universitete (Suomija, 1993), Šiaurės Londono universitete (Didžioji Britanija, 1996), Deventerio aukštojoje mokykloje (Didžioji Britanija, 1997), Oslo koledže (2000).
Paskelbė kelias dešimtis mokslinių publikacijų Lietuvos ir užsienio spaudoje.

Solidus įtempto darbo, svarių mokslinės ir pedagoginės veiklos rezultatų įvertinimas tapo nauju įkvėpimu, skatinusiu imtis dar neišmėgintos veiklos. 2006 m. Profesorė pakviečiama vadovauti Vilniaus universiteto bibliotekai. Taigi 2006-ieji metai pateikė du iššūkius: A. Glosienė po keletą dešimtmečių trukusio pedagoginio ir mokslinio darbo Vilniaus universitete ėmėsi Vilniaus universiteto bibliotekos generalinės direktorės pareigų, tačiau jau tą patį rudenį likimas Profesorei skyrė ir antrąjį išbandymą – sunkios ligos diagnozę. Audronė Glosienė bibliotekai vadovavo tik truputį daugiau nei dvejus metus, tačiau šis laikas, dirbusiems kartu su ja, įsiminė kaip permainų, ieškojimų, veiklų pergalvojimo, pasitikrinimo metas. Profesorės inicijuotose nesibaigiančiose audringose diskusijose pamažu ryškėjo besikeičianti bibliotekos kryptis. Kryptis, vedanti modernios, atviros, lanksčios bibliotekos link.

2006 metais įteikta VU rektoriaus mokslo premija socialinių mokslų srityje.

2007 metais LR Kultūros ministro įsakymu profesorei buvo suteiktas 2007 metų geriausio bibliotekos vadovo vardas už bibliotekų paslaugų tobulinimo iniciatyvas, naujų darbo metodų taikymą ir bibliotekų veiklos patirties sklaidą Lietuvoje.

2008 m. Nyderlandų karalienės Beatrix A. Glosienei įteiktas Iraniečių-Nassau dinastijos kavalieriaus ordinas už vizito Vilniaus universitete surengimą.

2008-aisiais ji apdovanota LR Švietimo ir mokslo ministerijos Aukštojo mokslo vadovėlių rengėjų konkurso pirmąja premija už vadovėlį „Knygotyra“.

Erudicija, profesionalumas, gebėjimas sutelkti aplink save kolegas – mokslininkus, pedagogus, praktikus, studentus – bendrai veiklai prisidėjo prie A. Glosienės veiklos rezultatų, kurių gausa ir aprėptis neįtikėtina. Jos paskaitų klausėsi studentai ir profesionalai Vakarų, Rytų, Vidurio Europoje ir Azijoje. Čekija, Vokietija, Suomija, Norvegija, Danija, Islandija, Mongolija, Kirgizija, Ukraina, Baltarusija, Rusija – tai tik dalis valstybių, į kurias A. Glosienė buvo kviečiama skaityti paskaitų, vesti seminarų, konsultuoti bibliotekininkystės ir informacijos specialistų rengimo klausimais.

Prof. Audronė Glosienė paliko ryškų pėdsaką Lietuvos bibliotekininkystės ir informacijos moksle.

Mirė 2009 m. sausio 26 dieną. Palaidota Vilniuje.

Atminimo įamžinimas

2010 m., minint prof. Audronės Glosienės 52-ąsias gimimo metines, VU Komunikacijos fakultete atidaryta jos vardo auditorija, kurioje eksponuojamos nuotraukos, rankraščiai, citatos iš profesorės mokslo darbų, apdovanojimai.

2010 metais Vilniaus universiteto biblioteka įsteigė stipendiją, skirtą prof. A. Glosienės atminimui. Šios stipendijos tikslas – skatinti jaunus ir aktyvius specialistus, jų kompetencijos plėtrą ir naujų idėjų įgyvendinimą bibliotekininkystės ir informacijos srityje. Stipendija teikta 2010–2018 m.

2013 m. Rumšiškių Antano Baranausko bibliotekai-informaciniam centrui suteiktas Audronės Glosienės vardas.

Naudota literatūra:

Vilniaus universiteto bibliotekininkystės studijų dėstytojai (1949–1999) : informacinis leidinys / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Knygotyros katedra. – Vilnius : Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, 1999. – 101, [1] p.. (p. 25)

Bibliografai apie asmenines bibliotekas / [sudarė Domas Kaunas]. – Vilnius : [Vilniaus universitetas], 2001. – 143 p..(p. 40–43)

Kaišiadorių krašto žmonės : 100 biografijų / Jonas Laurinavičius. – Kaišiadorys : Kaišiadorių muziejus, 2002, P. 68–69.

Audronė Glosienė (1958 10 04–2009 01 26) / Jurgita Rudžionienė //  www.readcube.com  [žiūrėta 2023 m. kovo 17 d.].

VU komunikacijos fakultete bus įamžintas prof. A. Glosienės atminimas //  http://www.bukbibliotekininku.blogspot.com/ [žiūrėta 2023m. rugsėjo 25 d.].

 

Skip to content