Menu Close

APIE KAIŠIADORIŲ KRAŠTĄ IR JO ŽMONES: Joanos Perednienės knyga „Žvilgsnis į Kaišiadoris“

Rubrikoje „Apie Kaišiadorių kraštą ir jo žmones“ pristatome naujausią buvusios Paparčių mokyklos mokytojos, tautotyrininkės Joanos Perednienės knygą „Žvilgsnis į Kaišiadoris“.

Mokytoja surinko daug įdomios medžiagos apie miestą, kuriame šiuo metu gyvena. Naujoje knygoje rasite įvairių Kaišiadorių krašto gyventojų straipsnelių, eilių, prisiminimų bei nuotraukų apie Kaišiadorių kraštą bei žmones.

Didelė dalis knygos yra skirta Kaišiadorių Kristaus atsimainymo katedrai, miesto istorijai bei garsiems Kaišiadorių krašto žmonėms.

 

Apie knygą: 

Naujoji Joanos Perednienės knyga apie Kaišiadoris → straipsnis;

Apie autorę:

  • Kaimo mokytoja, tautotyrininkė, knygų autorė. Minint Joanos Dargužytės – Perednienės 80 metų jubiliejų → straipsnis;
  • Kur Paparčiai žydi ne tik per Jonines… → straipsnis;
  • Koks talpus gali būti gyvenimas… → straipsnis;
  • Penki dešimtmečiai, skirti mokyklai → straipsnis;

Joanos Perednienės išleistos knygos:

Žvilgsnis į Kaišiadoris / Joana Perednienė. – Kriventa, 2023 

Gyvenimas, atiduotas Lietuvos ateičiai – vaikams / Joana Perednienė. – Kriventa, 2022 

Didingi Paparčiai – protėvių dvasios lobis (1387–2021) / Joana Perednienė. – Printėja, 2021 (Kaišiadorys : Printėja)

Paparčiai – narsių lietuvių kraštas 635 (1387–2022) / Joana Perednienė. – Kriventa, 2021

Sudie, gimtinės mokykla / Joana Perednienė. – Kaišiadorys, 2020. – 107;

Krekenavos šventovė – iš praeities į ateitį… (1419–2019) / Joana Dargužytė-Perednienė. – Kaišiadorys, 2020. – 119;

Krekenava šimtmečių verpetuose…, 1409–2019 / Joana Dargužytė-Perednienė. – Kaišiadorys, 2019. – 215;

Tautos dvasios žadintojai : kun. A. Mackevičius, Tėvas Stanislovas / Joana Dargužytė-Perednienė. – Kaišiadorys, 2018. – 119;

Mokykla, užauginusi sparnus… : [apie Panevėžio rajono Bartašiūnų mokyklą] / Joana Dargužytė-Perednienė. – Kaišiadorys, 2017. – 119;

Mackonių sodžiaus ąžuolas : [apie poetą Mykolą Kručą] / Joana Perednienė. – Kaišiadorys, 2017. – 111;

Su Lietuva širdy… / sudarė Joana Dargužytė-Perednienė. – Kaišiadorys, 2016. – 99;

Prisiminimų takais / Joana Dargužytė-Perednienė. – Kaišiadorys, 2015. – 130;

Paparčiai. Šimtmečių apsupty… / Joana Perednienė. – Kaišiadorys, 2014. – 139;

Sibire, Krivliako gyvenvietėje : atsiminimai / Birutė Kavaliauskaitė-Jacinavičienė. – Kaišiadorys, 2011. – 95;

Po šimtmečių dangum : Paparčių mokyklai 140 metų (1870-2010) / Joana Perednienė. – Kaišiadorys, 2010. – 101;

     

     

     

    

Skip to content