Menu Close

Abromavičius Stanislovas

Stanislovas Abromavičius – poetas, prozininkas, publicistas.
CITATA. Visada žmogus turi save realizuoti. Nenorėjau eiti į politiką, nors turėjau net primigtinų kvietimų pačiu aukščiausiu lygiu, nes kūryba, knygų rašymas ir leidimas tapo mano pašaukimu.
Su Rumšiškėmis ypatingas ryšys, nes čia gimiau ir užaugau. Mane įpareigoja tarnauti savo kraštui ir faktas, kad 2005 m. buvau nominuotas Jono Aisčio literatūrine premijai. Čia gyvena mano giminės, draugai. Kasmet atvažiuoju su savo kolegomis poetais į „Poezijos pavasario“ renginius, surinkau medžiagą apie iš mano miestelio kilusius knygų autorius Eleonorą Pabiržytę ir Praną Mikalauską–Skietelę, išleidau tris knygas apie mūsų krašto partizanus. Neseniai buvau susitikęs su Rumšiškių vidurinės mokyklos pradinukais ir kalbėjomės apie skaitymo džiaugsmus, raginau imti knygas į rankas ir retkarčiais išjungti kompiuterius. Kai pasakojau apie savo vaikystę ir gyvenimą Rumšiškėse, pajutau, kad tai jiems jau labai gili senovė…
BIOGRAFIJA.
Gimė 1944 10 01 Rumšiškėse, Kaišiadorių rajone. Mokėsi Rumšiškių vidurinėje mokykloje. 1963 m. baigė Kauno politechnikumą, studijavo (1963–1965 m.) Kauno politechnikos institute. 1981 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1968–1970 m. dirbo Kaišiadorių rajono žemės ūkio valdyboje, 1990–2003 m. Valstybės kontrolėje, 2003–2005 m. Kauno apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje, nuo 2005 m. dirba tik kūrybinį darbą. Iki 1996 m. gyveno Kaišiadoryse. Buvo vienas iš Kaišiadorių Sąjūdžio aktyvistų, su bendražygiais leido laikraštį „Sąjūdis“. Šiuo metu gyvena Kaune. Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2004 m. 2005 m. Stanislovui Abromavičiui už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą, už aistiškos dvasios puoselėjimą kūryboje paskirta literatūrinė Jono Aisčio premija.
KŪRYBA. Rinko žinias apie rezistentus, užrašinėjo liudininkų atsiminimus, studijavo archyvinę medžiagą, rengė knygas bei publikacijas spaudai apie pokario partizanus, tremtinius. Gausybė straipsnių istorine, kraštotyrine, literatūrine, muzikine tematika, recenzijos, poezija, vertimai, jo užrašyti pokalbiai bei atsiminimai publikuoti rajoninėje bei respublikinėje periodinėje spaudoje: „Tėviškės naujienos“, „Naujos tėviškės žinios“, „XXI amžius“, „Atspindžiai“, „Nemunas“, „Tremtinys“, „Šiaurės Atėnai“, „Literatūra ir menas“, „Ūkininko patarėjas“, „Elektrėnų žinios“, „Draugo“ priede „Mokslas, menas, literatūra“ ir kitur. Vaikams skirta kūryba bei vertimai spausdinami žurnale „Tipu tapu“.
ŠALTINIAI. https://lt.wikipedia.org/wiki/Stanislovas_Abromavi%C4%8Dius

http://www.rasytojai.lt/lt/veikla/48-rasytojai/esami-nariai/a/2-abromavicius-stanislovas

Skip to content